Фото без описуПід час проведення профілактичних заходів , перевірок стану охорони праці , а також розслідування нещасних випадків на підприємствах, установах та організаціях часто з'ясовуються факти безвідповідального ставлення роботодавців чи то працівників до питань охорони праці, а саме: власники підприємств не забезпечують на робочих місцях безпечні умови праці та не контролюють додержання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а працівники не завжди дбають про особисту безпеку і здоров’я.

Контроль за станом охорони праці є одним із основних заходів профілактики виробничого травматизму, який покликаний забезпечувати безпечність трудової діяльності працівників.

Основні види контролю на підприємстві: трьох ступеневий (п'яти ступеневий, наприклад в холдингах, корпораціях) адміністративний контроль, оперативний контроль відповідальних осіб за охорону праці підприємства та інші .

Кількість ступенів контролю може визначатися на кожному підприємстві різна, в залежності від кількості працівників, структурних підрозділів, обов'язків посадових осіб, наявності служби охорони праці, присутності шкідливих і важких умов праці і ще багатьох інших факторів.

Однією з найпростіших, та ефективних систем контролю є трьох ступеневий адміністративний контроль за станом умов безпеки праці.

Що таке трьох ступеневий адміністративний контроль - це контроль за станом умов безпеки праці на робочих місцях, у бригадах, цехах, структурних підрозділах.

Мета ступеневого контролю - своєчасне виявлення недоліків і вжиття оперативних заходів щодо їх усунення та попередження виробничого травматизму.

Об’єктами контролю на кожному ступені повинні бути:

- на першому ступені: робочі місця, обладнання, засоби захисту, виконавці робіт;
- на другому ступені: бригади, групи чи інші аналогічні підрозділи у складі виробничої дільниці, цеху тощо;

- на третьому ступені: виробнича дільниця, цех та інші підрозділи у складі структурного підрозділу.

Результатом проведення трьох ступеневого контролю є виявлені недоліки, які оформлюються актом, та фіксуються в журнал трьох ступеневого контролю. Виявлені порушення повідомляються керівництву та розглядаються на нарадах, за підсумками видається наказ із зазначенням заходів щодо поліпшення стану охорони праці, притягнення до відповідальності винних посадових осіб або працівників. За наявності недоліків, які створюють загрозу здоров'ю і життю людей, роботи негайно припиняються .

Застосування систематичного трирівневого контролю на підприємстві стане дієвим заходом, який підвищить відповідальність посадових осіб, керівників робіт, а також працівників за дотриманням вимог нормативно правових актів з охорони праці та попередить виробничий травматизм.

 

Страховий експерт Летичівського відділення Тодоров А.О.