1.Стислий зміст проекту.

Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. За вимогами Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: не може бути меншою за розмір земельного податку; не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки та може перевищувати граничний розмір орендної плати (12 відсотків), у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Орендна плата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населених пунктів на території Старосинявської селищної ради встановлюється з урахуванням розмірів ставок податку та потреб селищного бюджету. Метою розробленого регуляторного акта є залучення додаткових коштів до селищного бюджету. Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх орендарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населених пунктів Старосинявської селищної ради .

2.Інформація про розробника проекту.

Проект рішення розроблено відділом земельних відносин виконавчого комітету Старосинявської селищної ради для проведення процедури оприлюднення та обговорення.

3.Інформація про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта.

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу офіційно оприлюднені на веб-сайті:

4. Інформація про строк прийняття зауважень до проекту.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з моменту оприлюднення проекту.

5.Інформація про спосіб надання фізичними та юридичними особами зауважень та пропозицій.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта просимо надавати в письмовому вигляді за адресою: 31400, Хмельницька область,с мт. Стара Синява, вул.Івана Франка,8 та електронному вигляді на E-mail: http:// http:/starosynjavska-gromada.gov.ua/.

 

6. Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Старосинявської селищної ради «Про розмір ставок орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населених пунктів на території Старосинявської селищної ради».

Аналіз регуляторного акта розроблений на виконання та дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» (надалі – Аналіз).

 

1.Визначення проблеми.

Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним.

Згідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сесії ради. За вимогами Податкового кодексу України розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: не може бути меншою за розмір земельного податку; не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки та може перевищувати граничний розмір орендної плати (12 відсотків), у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. Ставки орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населених пунктів на території Старосинявської селищної ради потребують встановлення з урахуванням розмірів нових ставок податку та потреб селищного бюджету.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття вказаного рішення – це приведення єдиної ставки орендної плати для всіх орендарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населених пунктів на території Старосинявської селищної ради та залучення додаткових коштів до селищного бюджету. Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне законодавство чітко регламентує, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір плати за землю. Впровадження даного регулювання є доцільним у зв’язку з тим, що інших альтернатив розв’язання проблеми не існує.

Метою розробленого регуляторного акта є єдиної ставки орендної плати для всіх орендарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населених пунктів на території Старосинявської селищної ради та залучення додаткових коштів до селищного бюджету. Дія даного регуляторного акта поширюється на усіх орендарів земельних ділянок комунальної власності за межах населених пунктів на території Старосинявської селищної ради.

2.Визначення цілей регулювання.

Цілями запропонованого регуляторного акта є:

– створення єдиного механізму справляння орендної плати за використання земель комунальної власності;

– вдосконалення земельних відносин на основі встановлення ставок плати за використання земель комунальної власності в залежності від цільового призначення земельної ділянки з урахуванням змін, внесених до Класифікації видів цільового призначення земель;

– забезпечення більш повного обліку земель, їх користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

– збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок перегляду ставок орендної плати за використання земель комунальної власності та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток Старосинявської селищної ради.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

3.1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

Збереження існуючих ставок орендної плати, згідно договорів оренди.

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки законодавством визначено, що встановлення місцевих податків належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

Альтернатива 3:

Прийняття запропонованого проекту рішення

Забезпечить вирішення проблеми. Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевага обраного способу досягнення цілей полягає в тому, що цим регуляторним актом конкретизовано ставки орендної плати відповідно до видів цільового призначення земель.

3.2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

Дана альтернатива є неприйнятною, так як ставки орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності згідно договорів оренди коливаються від 3 % до 11%.

На рівні існуючих

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносять до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

Відсутні

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

– забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

– забезпечення наповнення селищного бюджету та фінансування соціальних програм Старосинявської селищної ради.

На рівні існуючих

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

Землекористувачі земельних ділянок за одним цільовим призначенням, вид якого запроваджено у відповідності внесених змін до Класифікації видів цільового призначення земель, сплачують різну орендну плату, оскільки відсутнє рішення стосовно ставок орендної плати за такі землі.

На рівні існуючих

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносять до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

Відсутні

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

– встановлення єдиних ставок орендної плати земельних ділянок відповідно до видів цільового призначення земель;

– передбачуваність дій влади;

– додаткові надходження до бюджету, як спрямовуються на розвиток громади Старосинявської селищної ради.

Витрати пов’язані зі сплатою до селищного бюджету орендної плати за використання земель комунальної власності

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

7

26

35

69

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1

10

38

51

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

Землекористувачі земельних ділянок з цільовим призначенням, вид якого запроваджено у відповідності внесених змін до Класифікації видів цільового призначення земель, не будуть сплачувати орендну плату, оскільки відсутнє рішення стосовно ставок орендної плати за такі землі.

На рівні існуючих

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносять до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

Відсутні

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

– встановлення єдиних ставок орендної плати для всіх орендарів;

– передбачуваність дій влади;

– прогнозування умов господарювання і витрат, зумовлених використанням земель комунальної власності;

– виконання вимог чинного законодавства.

Витрати пов’язані зі сплатою до селищного бюджету орендної плати за використання земель комунальної власності

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до неможливості справляння різної орендної плати за земельні ділянки одного виду цільового призначення. Це в свою чергу, приведе до відмови від поставлених цілей по збільшенню надходжень до місцевого бюджету та фінансування соціально-економічного розвитку селищної ради. У разі не прийняття органом місцевого самоврядування цього рішення, орендна плата буде нараховуватись у відповідності до ставок орендної плати, зазначеної у договорі оренди землі. Прийняття селищною радою запропонованого регуляторного акта дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за 4-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

2

Важливі аспекти проблеми існуватимуть далі

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

1

Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

4

Цілі регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою

Регуляторний акт, що пропонується прийняти, зачіпає інтереси усіх орендарів земельних ділянок комунальної власності в межах Старосинявської селищної ради.

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумки)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

відсутні

на рівні існуючих

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

відсутні

відсутні

Цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

– забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

– забезпечення наповнення селищного бюджету та фінансування соціальних програм Старосинявської селищної ради.

на рівні існуючих

Цілі регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

Збереження існуючого стану

Не прийнятна / не вирішує порушеного питання

Зовнішні чинники відсутні

Альтернатива 2:

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Не прийнята / відсутні ринкові механізми для вирішення даної проблеми

Зовнішні чинники відсутні

Альтернатива 3: Прийняття запропонованого проекту рішення

Єдина можлива альтернатива, яка забезпечує раціональне та ефективне використання земель комунальної власності та забезпечує наповнення селищного бюджету для фінансування соціальних програм Старосинявської селищної ради

Зовнішні чинники відсутні

Для реалізації обрано Альтернативу 3 – прийняття запропонованого проекту рішення, тобто встановлення економічно обґрунтованих розмірів ставок орендної плати, які будуть не обтяжливими для суб’єктів господарювання, при цьому надходження до селищного бюджету збільшуватимуться. Задекларовані цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою. Прийняття такого рішення відповідає вимогам чинного законодавства.

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм визначення орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, гаданих в оренду з урахуванням цільового призначення земельних ділянок;

забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за використання земельних ділянок комунальної власності.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

За результатами прийняття регуляторного акта має бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.

Групи

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

– забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

– забезпечення наповнення селищного бюджету та фінансування соціальних програм Старосинявської селищної ради

Залишаться на існуючому рівні

Суб’єкти господарювання

– встановлення єдиних ставок орендної плати з урахуванням цільового призначення земельних ділянок;

– передбачуваність дій влади;

– прогнозування умов господарювання і витрат, зумовлених використанням земель комунальної власності.

Витрати пов’язані зі сплатою до селищного бюджету орендної плати за використання земель комунальної власності

Громадяни

– встановлення ставок орендної плати з урахуванням цільового призначення земельних ділянок, зокрема нових видів цільового призначення земельних ділянок;

– передбачуваність дій влади;

– додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвитку селищної ради для громади.

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений строк з моменту набрання чинності, оскільки необхідність виконання норм регуляторного акта є постійною. Може бути переглянутим у разі зміни законодавства.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності регуляторного акта є:

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акта – передбачається збільшення надходжень за використання земель комунальної власності в 2 рази.

Кількість суб’єктів, на яких поширюється дія акта – на момент розробки регуляторного акта – 69, в тому числі суб’єктів господарювання – 69. Кількість може змінюватись у відповідності до норм земельного законодавства.

9.Заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до селищного бюджету орендної плати за використання земель комунальної власності.

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акта буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

 

Заступник начальника відділу земельних відносин

виконавчого комітету Старосинявської селищної ради   Н.Л.Дзюба