Фото без описуЗгідно закону, аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Крім того, той із батьків або інший законний представник дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Неповнолітня дитина, згідно з законом, має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України.

Закон визначає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У даній статті зупинимось на змінах, що передбачені Законом в частині регулювання аліментів.

Згідно з попередньою редакцією ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Станом на 08.07.2017 прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить – 1426 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 1777 грн. Відповідно мінімальний розмір аліментів згідно чинної редакції Сімейного Кодексу України для дітей віком до 6 років становить 427, 80 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 533, 10 грн.

Новими змінами ч. 2 ст. 182 Сімейного Кодексу України в редакції, що пропонується, передбачено наступне: «Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку».

З проаналізованих положень випливає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 713 грн. для дитини віком до 6 років та 888, 50 грн. для дітей віком від 6 до 18 років.

Звичайно, визначений законодавцем мінімальний розмір аліментів в редакції, що пропонується не може забезпечити гідного рівня проживання дитини. Проте підвищення рівня мінімального розміру аліментів безсумнівно можна охарактеризувати, як таке, що покращить становище дітей.

Важливим положенням Закону на шляху захисту інтересів дітей стало внесення до обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів. Вважаємо зазначене положення позитивним зрушенням в механізмі призначення аліментів, оскільки, на практиці, доволі часто особа, що зобов'язана сплачувати аліменти не має місця офіційного працевлаштування, проте при цьому володіє значними матеріальними статками. З набуттям чинності змін до Сімейного кодексу України приховані доходи платника аліментів стануть підставою призначення вищої суми аліментів.

Законом доповнено ст. 183 Сімейного кодексу України частиною 5, яка передбачає право батьків чи інших законних представників, з якими проживає дитина, звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів в наступних розмірах: на 1 дитину – однієї чверті, на 2 дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку платника податків. Проте розмір аліментів, що вимагаються, має становити не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (станом на 02.06.2017 – не більше 14260 грн. для дитини віком до 6 років та не більше 17770 грн. для дитини віком від 6 до 18 років).

До того ж при набутті чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» отримувачі аліментів можуть звернутися до суду із позовною заявою про збільшення розміру аліментів на підставі ст. 192 Сімейного Кодексу України. Адже з'явилися можливості щодо перегляду розміру аліментів, оскільки, згідно зі змінами, законодавець передбачає можливість врахування при визначенні розміру аліментів витрат платника аліментів, щодо яких відсутня інформація про джерела походження та наявність рухомого, нерухомого майна, грошових коштів.

Таким чином, наведені зміни до Сімейного кодексу України можна вважати важливим кроком вперед на шляху покращення механізму призначення аліментів. До того ж позитивною зміною вбачається підвищення мінімального розміру аліментів.

 

Начальник Старосинявського РВ ДВС А.М.Дідук