Фото без описуМайже щороку на підприємствах АПК України травмується біля тисячі працівників , з них смертельно в межах ста .

Відповідно до аналізу нещасних випадків на підприємствах АПК , основними   причинами   виробничого травматизму  є -порушення вимог безпеки , низька кваліфікація працівників,  невиконання вимог інструкцій з охорони праці,  незадовільний технічний стан засобів виробництва  , відсутність контролю за організацією безпечного ведення робіт посадовими особами . 

Тому з метою профілактики травматизму  Летичівське  відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування звертається до керівників сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств Старосинявського району із закликом взяти під особистий контроль питання стану безпеки робіт під час проведення збиральної кампанії 2017 р. і мобілізувати колективи на виконання ряду першочергових заходів, а саме:

Забезпечити:

- завчасну підготовку земельної ділянки для роботи машино-тракторних  агрегатів;
- розробку та затвердження схем руху транспорту по території господарств із вказівкою дозволених і заборонених напрямків руху;
- залучення до роботи на тракторах, зернозбиральних комбайнах і інших самохідних машинах тільки навченого персоналу віком від 18 років, тих, хто має відповідне посвідчення та пройшов медичний огляд; недопущення до виконання цих робіт підлітків;
- перевірку провисання проводів ліній електропередач;
- проведення інструктажів з питань охорони праці  та пожежної безпеки з працівниками, що візьмуть участь у жнивах;
- проведення відповідних технічних оглядів усіх агрегатів, при цьому спрямувати особливу увагу безпосередніх керівників робіт на забезпечення наявності захисних огороджень усіх обертових частин сільськогосподарських машин і механізмів, зерноочисних машин;
- проходження медичних оглядів і відповідний допуск до роботи на висоті осіб, що будуть залучатися до робіт по скиртуванню соломи. Під час скиртування забезпечити працівників справними вилами, захисними пристосуваннями, засобами сигналізації та індивідуального захисту;
- всіх працівників, зайнятих на жнивах, спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно з існуючими нормами;
- всі зайняті на жнивах трактори, комбайни й сільськогосподарські машини  забезпечити пожежним реманентом згідно з правилами.

 

Організувати:

- роботу бригад технічного обслуговування;
- переведення тракторів, які зайняті на транспортних роботах, на максимальну транспортну ширину колії коліс і мінімальний дорожній просвіт , передбачені конструкцією;
- облаштування майданчиків для зберігання техніки й паливно-мастильних матеріалів та відповідних місць відпочинку працівників.

Посилити:

- пропаганду безпечних методів виконання робіт серед керівників середньої ланки та безпосередніх  виконавців, особливу увагу звернути на неприпустимість виконання очищення бункерів, технічне обслуговування й ремонту комбайнів при працюючому двигуні;
- контроль за виконавчою дисципліною, особливо звернути увагу на дотримання вимог правил внутрішнього розпорядку та недопустимість вживання алкогольних напоїв чи наркотичних засобів.

Укомплектувати всі робочі місця, трактори й зернозбиральні комбайни аптечками першої допомоги.

Всі збиральні агрегати  забезпечити первинними засобами пожежогасіння , а випускні труби двигунів- справними іскрогасниками.

Забезпечити місця роботи комбайнів пожежною або пристосованою для цілей пожежогасіння технікою . 

На хлібних масивах забороняється палити, проводити зварювальні роботи, спалювати стерню, пожнивні залишки і траву, розводити багаття.

Післязбиральна доробка зерна повинна проводитись у виробничих приміщеннях і на виробничих майданчиках, які відповідають вимогам санітарних та будівельних норм і правил.

Технічний стан обладнання зернових токів  , зерноочисних агрегатів, зерноочисно — сушильних комплексів спеціалізованих насіннєочисних підприємств, цехів і дільниць повинен відповідати вимогам експлуатаційної документації.

Під час проведення технічного обслуговування зерноочисних машин й обладнання необхідно зупинити їх і відключити напругу. На рубильниках і пускачах вивісити плакат “Не вмикати ! Працюють люди”. 

Керівництву  підприємств, фермерських господарств потрібно стежити за усуненням виявлених порушень і з усією відповідальністю поставитись до безпеки працівників на жнивах.

Шановні роботодавці!  
Забезпечте безпечні умови праці для своїх працівників. 
Біду краще попередити, ніж потім намагатись зменшити її наслідки!