Фото без описуЗгідно із ст.40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв».

Довідка про заробітну плату надається згідно  до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005р. №22-1, із зазначенням у ній первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам (підпункт 3 пункту 2.1 розділу II Порядку).

Згідно п.2.10 Порядку довідка про заробітну плату (дохід) надається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою або організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату надаються правонаступниками цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.

Встановлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об’єднань не є документами, що засвідчують фактичний заробіток  для обчислення розміру пенсії.

Документи про заробітну плату для призначення пенсії подаються лише в оригіналах, належним чином оформлених та завірених підписами уповноважених осіб.

Особи, які звертаються за призначенням (перерахунком) пенсій  надають     довідки про заробітну плату за 60 календарних місяців до 01.07.2000 року та  копії первинних документів, завірені організаціями, установами  підприємствами в установленому законодавством порядку.

Що ж стосується підтвердження наявного трудового стажу повідомляємо наступне: Відповідно до п.1 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993р. №637,  основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Проте для призначення пенсій на пільгових умовах необхідні документи про характер виконуваної роботи,  про зайнятість у шкідливих та важких умовах праці, про тривалість такої роботи протягом повного робочого дня та інші відомості. Відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637, таким документом є довідка підприємства, уточнююча пільговий характер роботи. У ній має бути вказано: періоди роботи що зараховуються до пільгового стажу; професія або посада, характер виконуваної роботи, розділ, підрозділ пункт, найменування списків або їх номери, якими передбачено дану посаду, первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана довідка. Такі довідки видаються підприємствами, де працювали  зазначені особи, або їх правонаступники.

Отже, помідомляємо  про необхідність  надання особою, яка звертається за призначенням (перерахунком) пенсій, документів, що визначають право на пенсію, в тому числі на пільгових умовах. До заяви долучаються копії первинних документів (наказів, особова картка форми Т-2, посадові інструкції, книги обліку трудового стажу та заробітку колгоспників), довідки про перебування у відпустках без збереження заробітної плати.

Підприємства, установи, організації   мають  при зверненні громадян за документами для призначення (перерахунку) пенсій    в обов’язковому порядку  наданвати на видані довідки  копії  первинних документів, завірені  в установленому законодавством порядку.