Фото без описуНачальника та головного спеціаліста загального відділу Старосинявської селищної ради; завідувача сектору внутрішнього контролю та аудиту; начальника та головних спеціалістів (2 вакантні посади) відділу з питань соціального захисту населення

Для участі у конкурсі запрошуються особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років (для кандидатів на посаду начальника відділу, завідувача сектору); та стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді головного, провідного спеціаліста 1 рік чи в інших сферах управління не менше 3 років (для кандидатів на посаду головного спеціаліста відділів); знання Конституції України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування.

Для участі у конкурсі необхідно подати документи: заяву про участь у конкурсі, особову картку П-2ДС з додатками, копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, копію диплома (з додатками), копію трудової книжки, завіреної за місцем роботи, копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, декларацію про доходи за попередній рік (електронну), дві фотокартки розміром 4х6см. на адресу: смт. Стара Синява вул. Івана Франка, 8 з 8 до 15 год. Прийом документів до 04.01.2021 року.

Конкурсна комісія проводить екзамен. Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства, з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо можна отримати у селищній раді.

Конкурсна комісія.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та переліки питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних посад селищної ради

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форми правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України(стаття10

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16.Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30.Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

4. Загальна характеристика елементів системи місцевого самоврядування (територіальні громади, представницькі та виконавчі та інші органи (статті 5, 6, 10, 11).

5. Селищний голова (стаття 12).

6. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (статті 14, 15).

7. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

8. Статут територіальної громади міста (стаття 19).

9. Повноваження селищних (сільських), міських рад (статті 25, 26).

10. Повноваження виконавчих органів селищних рад (глава 2).

11. Повноваження селищного голови (стаття 42).

12. Порядок формування рад (стаття 45).

13. Сесія ради (стаття 46).

14. Постійні комісії ради (стаття 47).

15. Депутат ради (стаття 49).

16. Секретар ради (стаття 50).

17. Виконавчий комітет селищної ради (стаття 51).

18. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради (стаття 53).

19. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради (стаття 54).

20. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

21. Право комунальної власності (стаття 60).

22. Місцевий бюджет (стаття 61).

23. Доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 63, 64).

24. Місцеві податки і збори (стаття 69).

25. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).

26. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

27. Дострокове припинення повноважень селищного голови (стаття 79).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).

2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

5. Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

9. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

10. Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).

11. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

12. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).

13. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх присвоєння (стаття 15).

14. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

16. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

17. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

18. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

19. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).
 16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 22. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

Керуючий справами О.О.Бондарчук

 

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням

специфіки функціональних повноважень

загального відділу

 

 • Як здійснюється приймання документів (інструкція з діловодства)
 • Як здійснюється і попередній розгляд документів (інструкція з діловодства)
 • Як проводиться реєстрація документів (інструкція з діловодства)
 • Який порядок оформлення документів (інструкція з діловодства)
 • Правила адресування документів (інструкція з діловодства)
 • Датування та індексація документів (інструкція з діловодства)
 • Порядок погодження та засвідчення документів (інструкція з діловодства)
 • Порядок оформлення копій документів (інструкція з діловодства)
 • Порядок підготовки та оформлення розпоряджень селищного голови (інструкція з діловодства)
 • Порядок оформлення та відправлення вихідної документації (інструкція з діловодства)
 • Складання номенклатури справ (інструкція з діловодства)
 • Порядок формування справ (інструкція з діловодства)
 • Порядок розгляду заяв і скарг (розділ ІІ Закону України «Про звернення громадян»).
 • Терміни розгляду заяв і скарг (ст.20 Закону України «Про звернення громадян»).
 • Вимоги до звернення (ст.5 Закону України «Про звернення громадян»).
 • Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування (ст. 15 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування).

Керуючий справами О.О.Бондарчук

Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням

специфіки функціональних повноважень

відділу організаційно-кадрової та загальної роботи

 

 1. Як здійснюється приймання документів (інструкція з діловодства)
 2. Як здійснюється і попередній розгляд документів (інструкція з діловодства)
 3. Як проводиться реєстрація документів (інструкція з діловодства)
 4. Який порядок оформлення документів (інструкція з діловодства)
 5. Правила адресування документів (інструкція з діловодства)
 6. Датування та індексація документів (інструкція з діловодства)
 7. Порядок погодження та засвідчення документів (інструкція з діловодства)
 8. Порядок оформлення копій документів (інструкція з діловодства)
 9. Порядок підготовки та оформлення розпоряджень селищного голови (інструкція з діловодства)
 10. Порядок оформлення та відправлення вихідної документації (інструкція з діловодства)
 11. Складання номенклатури справ (інструкція з діловодства)
 12. Порядок формування справ (інструкція з діловодства)
 13. Порядок розгляду заяв і скарг (розділ ІІ Закону України «Про звернення громадян»).
 14. Терміни розгляду заяв і скарг (ст.20 Закону України «Про звернення громадян»).
 15. Вимоги до звернення (ст.5 Закону України «Про звернення громадян»).
 16. Присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування (ст. 15 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування).
 17. Строки випробування при прийнятті на роботу (стаття 27 КЗпП України).
 18. Підстави припинення трудового договору (стаття 36 КЗпП України).
 19. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи  працівника (стаття 38 КЗпП України).
 20. Стягнення за порушення трудової дисципліни (стаття 147 КЗпП України). Порядок застосування дисциплінарного стягнення (стаття 149).

 

Керуючий справами О.О.Бондарчук

 

Питання та відповіді для проведення конкурсу на заняття посади начальника сектору внутрішнього фінансового контролю та аудиту:

1. Що таке паспорт бюджетної програми ?

2. Яка заборона покладається на органи місцевого самоврядування в разі не прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період?

3. За чим здійснює внутрішній контроль головний розпорядник бюджетних коштів?

4. Надати визначення терміну внутрішній контроль згідно Бюджетного кодексу України.

5. Надати визначення терміну внутрішній аудит згідно Бюджетного кодексу України.

6. Які заходи в сфері внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту здійснює Міністерство фінансів України?

7. Порядок утворення підрозділу внутрішнього аудиту в структурі розпорядника бюджетних коштів?

8. Основне завдання підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту.

9. Який документ з метою посилення незалежності підрозділів внутрішнього аудиту підписується керівником головного розпорядника бюджетних коштів та керівником підрозділу внутрішнього аудиту цієї установи? Що в ньому зазначається?

10. Що виступає об’єктом внутрішнього аудиту?

11. Що оцінює підрозділ внутрішнього аудиту відповідно до покладених на нього завдань в системі розпорядника бюджетних коштів?

12. Основні обов’язки працівника підрозділу внутрішнього аудиту.

13. Надати визначення розмежуванню внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.

14. Які види планів роботи передбачені в діяльності підрозділу внутрішнього аудиту та що має враховуватись при їх складанні?

15. Що передбачає та як забезпечується організаційна незалежність підрозділу внутрішнього аудиту?

 

Керуючий справами О.О.Бондарчук

Питання до іспиту претендентів на посади начальника та головних спеціалістів Відділу з питань соціального захисту населення:

 1. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (право на допомогу, умови).
 2. Допомога на дітей одиноким матерям.
 3. Хто має право на допомогу дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням .
 4. Порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям .
 5. Порядок звернення за призначенням державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та строки призначення .
 6. Види державної допомоги сім'ям з дітьми.
 7. Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.
 8. Умови призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Умови призначення державної соціальної допомоги на догляд.
 9. Перелік документів, які подаються для призначення субсидії.
 10. Порядок виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"
 11. Порядок забезпечення санаторно-курортним путівками ветеранів війни і осіб з інвалідністю.
 12. Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
 13. Відповідальність громадян за подання недостовірної і неповної інформації про доходи та майновий стан поданих для призначення всіх видів державних допомог.
 14. Види компенсаційних виплат та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 15. Право на допомогу при усиновленні дитини, умови призначення та її розмір.
 16. Хто має право на отримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка ".


 

Керуючий справами О.О.Бондарчук