Фото без опису

Для участі у конкурсі запрошуються особи, які мають вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра; вільне володіння українською мовою; без вимог до стажу; знання Конституції України; законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", інших законів України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування.

Для участі у конкурсі необхідно подати документи: заяву про участь у конкурсі, особову картку П-2ДС з додатками, копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, копію диплома (з додатками), копію трудової книжки, завіреної за місцем роботи, копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, декларацію про доходи за попередній рік (електронну), дві фотокартки розміром 4х6см. на адресу: смт. Стара Синява вул. Івана Франка, 8 з 8 до 15 год. Прийом документів до 12.12.2021 року.

Конкурсна комісія проводить екзамен. Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства, з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо можна отримати у селищній раді.

Конкурсна комісія.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та переліки питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних посад селищної ради

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України

 • 1. Основні розділи Конституції України.
 • 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 • 3. Форми правління в Україні (стаття 5).
 • 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 • 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України(стаття10
 • 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 • 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 • 8. Державні символи України (стаття 20).
 • 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 • 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 • 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 • 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 • 13. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 • 14. Право громадянина на вибори (стаття 70).
 • 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 • Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 • 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 • 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 • 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 • 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 • 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 • 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 • 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 • 24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 • 25. Система судів в Україні (стаття 125).
 • 26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 • 27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 • 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 • 29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 • 30.Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 • 31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 • 32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 • 33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

2. Питання на перевірку знання Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

 • 1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
 • 2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).
 • 3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
 • 4. Загальна характеристика елементів системи місцевого самоврядування (територіальні громади, представницькі та виконавчі та інші органи(статті 5, 6, 10, 11).
 • 5. Селищний голова (стаття 12).
 • 6. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (статті 14, 15).
 • 7. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
 • самоврядування (стаття 16).
 • 8. Статут територіальної громади міста (стаття 19).
 • 9. Повноваження их рад (статті 25, 26).
 • 10. Повноваження виконавчих органів селищних рад (глава 2).
 • 11. Повноваження селищного голови (стаття 42).
 • 12. Порядок формування рад (стаття 45).
 • 13. Сесія ради (стаття 46).
 • 14. Постійні комісії ради (стаття 47).
 • 15. Депутат ради (стаття 49).
 • 16. Секретар ради (стаття 50).
 • 17. Виконавчий комітет селищної ради (стаття 51).
 • 18. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради (стаття 53).
 • 19. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради (стаття 54).
 • 20. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 • 21. Право комунальної власності (стаття 60).
 • 22. Місцевий бюджет (стаття 61).
 • 23. Доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 63, 64).
 • 24. Місцеві податки і збори (стаття 69).
 • 25. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).
 • 26. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).
 • 27. Дострокове припинення повноважень селищного голови (стаття 79).

 3. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).

 • Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).
 • Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 • Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 • Основні напрямки державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 • Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 • Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 • Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).
 • Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 • Присяга посадової особи місцевого самоврядування (стаття 11).
 • Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).
 • Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
 • Ранги посадових осіб місцевого самоврядування, порядок їх присвоєння (стаття 15).
 • Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 • Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 • Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 • Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 • Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 • Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 
 • 4. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»
 • Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 • Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (стаття 3).
 • Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 • Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 • Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
 • Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 • Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 • Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 • Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 • Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 • Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 • Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 • Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 • Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 • Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).
 • Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
 • Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 • Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 • Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 • Спеціальна перевірка (стаття 56).
 • Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 • Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

5.Перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  головного спеціаліста відділу комунального майна та житлово-комунального господарства та інфраструктури, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи виконкому Старосинявської селищної ради

 

 • 1. Дати визначення термінів: аварія, катастрофа, надзвичайна ситуація, небезпечна подія, стихійне лихо (ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).
 • 2. Дати визначення термінів: евакуація, засоби цивільного захисту, захисні споруди цивільного захисту, оповіщення, сили цивільного захисту, техногенна безпека (ст. 2 Кодексу цивільного захисту України).
 • 3. Класифікація надзвичайних ситуацій (ст.5 Кодексу цивільного захисту України).
 • 4. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту (ст.6 Кодексу цивільного захисту України).
 • 5. Єдина державна система цивільного захисту (ст. 8 Кодексу цивільного захисту України).
 • 6. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту (ст. 11 Кодексу цивільного захисту України).
 • 7. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту (ст. 19 Кодексу цивільного захисту України).
 • 8. Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту (ст. 20 Кодексу цивільного захисту України).
 • 9. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту (ст. 21 Кодексу цивільного захисту України).
 • 10. Склад та основні завдання сил цивільного захисту (ст. 22 Кодексу цивільного захисту України).
 • 11.Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій (ст. 30 Кодексу цивільного захисту України).
 • 12. Захисні споруди цивільного захисту. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту (ст. 32 Кодексу цивільного захисту).
 • 13. Види евакуації. Заходи з евакуації (ст. 33 Кодексу цивільного захисту України).
 • 14. Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (ст. 39 Кодексу цивільного захисту України).
 • 15. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій (ст. 43 Кодексу цивільного захисту України).
 • 16. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ст. 50 Кодексу цивільного захисту України).
 • 17. Забезпечення техногенної безпеки органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання (ст. 51 Кодексу цивільного захисту України)
 • 18. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (ст. 71 Кодексу цивільного захисту України).
 • 19. Соціальний захист постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації (ст. 84 Кодексу цивільного захисту України).
 • 20. Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (ст. 91 Кодексу цивільного захисту України).
 • 21.  Правова основа мобілізаційної підготовки та  мобілізації (стаття 11 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“).
 • 22. Організація і порядок бронювання  військовозобов’язаних  (стаття 25 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“).
 • 23. Стимулювання заходів з мобілізаційної підготовки (стаття 8 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“).
 • 24. Обов’язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації  (стаття 21 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“).

 

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету

О.О.Бондарчук