Фото без описуСелищним головою Віталієм Здебсь­ким організовано робочу групу з метою перевірки виконаних робіт підрядними ор­ганізаціями щодо будівництва, реконструк­ції мереж водогонів, будівництво яких за­вершено у 2018р.

Таким чином завершено реконструк­цію вуличних мереж: 1. водопостачання с.Пишки – побудовано 2848 метрів погон­них, використано 1 млн. 85 тис. грн.; 2. во­допроводу с.Йосипівка – побудовано 7294 м.п., використано 1 млн. 464 тис. грн.; 3. водопроводу с.Бабине – побудовано 5465 м.п. водогону; освоєно 1 млн. 295 тис. грн.; 4. водопостачання від артезіанської свердловини №2 с.Іванківці – побудова­но 5990 м.п. водопроводу, освоєно 1 млн. 484 тис. грн., об’єкт здано в експлуатацію; 5. водопроводу від артсвердловини №2 с.Харківці – побудовано 5090 м.п. водо­проводу, використано 1 млн. 484 тис. грн.; 6. водопроводу в с.Ожарівка - побудовано водопровід протяжністю 2265 м.п., викори­стано 1 млн. 242 тис. грн.

Фото без описуЗавершено реконструкцію вуличних ме­реж водопроводу с.Лисанівці, побудовано 3807 м.п. водопроводу, освоєно 1 млн. 233 тис. грн. субвенції, яка надійшла громаді з облас­ного бюд­жету на соціально - еко­номічний розвиток.

У 2018 р. розпо­чато бу­дівництво зовнішніх м е р е ж водопро­воду с.Па­плинці, на що вико­ристано 692 тис. грн. субвенції з державного бюд­жету, яка надійшла громаді на соціально-е­кономічний розвиток.

Всього за рік побудовано 32 759 п.м. – тобто 32 км. 759 м. водогонів. Всього освоєно 9 млн. 979 тис. грн.

Тривають роботи з реконструкції мереж водопроводів с.Паньківці, с.Паплинці, в с.Ожарівка тривають роботи із встановлен­ня водонапірної башти.

 

 

 

 

 

 

Відділ (Інспекція) ДАБК.