Що собою являє Нова українська школа? Якою вона є в Старосинявській ОТГ? Багато питань адресували батьки вихованців і вчителям, і керівництву селищної ради. З нового навчального року – 2018-2019р.р. першокласники пішли навчатися в НУШ. На організацію роботи Нової Української школи використано 2 млн. грн. субвенції з державного бюджету та співфінансування селищного бюджету, створено усі необхідні умови, закуплено сучасне обладнання; на 2019 р. на перші класи на обладнання передбачається державою один млн. грн. та співфінансування з місцевого бюджету.

Метою змін є: перехід від знаннєвої парадигми до компетентністної;

• Надання свободи у діяльності вчителя;
• Розвиток зацікавлення і підвищення мотивації учнів у навчанні;
• Повага до гідності учня, створення умов для саморозвитку і самовираження учнів.

З 1 вересня 2018року у всіх закладах загальної середньої освіти України ввійшла в дію реформа «Нової української школи», яка передбачає за собою систему освіти – для дитини – особистості, патріота та інноватора.
МОН поспішає наздогнати час. Усталені форми навчання втрачають свою актуальність. Для сучасного покоління інформаційної насиченості та технологій необхідні кардинальні зміни. Нова школа ставить собі на меті виховати людей, здатних критично мислити, відстоювати себе, проте рахуватися з думкою інших; свідомих громадян, знаючих свої права та обов‘язки. Справжню генерацію майбутнього: креативних та прогресивних українців.

На території Старосинявської ОТГ місію НУШ здійснено, а саме: 168 –(100% ) першокласників забезпечені новими партами та стільцями, різним дидактичним матеріалом: інтерактивними дошками та телевізорами, ламінаторами, ноутбуками, LEGO- конструкторами, принтерами.

У всіх класних кімнатах закладів загальної середньої освіти Старосинявської ОТГ вчителями створено освітнє середовище, створено галузі, цикли, зони:

 • Мовно – літературна освітня галузь - першачки досліджують мовні явища, висловлюють думки, почуття та ставлення, взаємодіють з іншими особами письмово в режимі реального часу;
 • Математична освітня галузь - учні вчать досліджувати ситуації і виокремлюють проблеми, які можна розв’язати із застосуванням математичних методів;
 • Природнича освітня галузь - діти відкривають світ природи, набувають досвіду її дослідження, пошук відповідей на питання, спостерігають за навколишнім світом;
 • Технологічна галузь - діти турбуються про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто їх оточує;
 • Соціальна і здоров’я збережувальна освітня галузь - діти вчаться турбуватися про особисте здоров’я і безпеку, реагують на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту власного тих, хто оточує;
 • Громадська та історична освітня галуз ь- діти вчаться встановлювати зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі;
 • Мистецька освітня галузь - першачки вчаться пізнавати мистецтво, цінні ставлення до мистецтва;
 • Фізкультурна галузь - діти вчаться проводити заняття руховою активністю, демонструють рухові уміння та навички, використовують у різних життєвих ситуаціях;
 • Інформатична галузь - надають, перетворюють, аналізують, узагальнюють дані, критично оцінюють інформації для розв’язання життєвих проблем.

В кожній класній кімнаті створені зони: Відкриттів; Новин; Матеріалів; Комунікативна; Тематична зони; Зона Вчителя; Зона Тиші. Всі зони вчителями – початківцями підписані креативно.

Цикли: - Мова і читання; Математичний; Мистецький; Природничий.

Цікавим та обов’язковим в класних кімнатах є «крісло автора», тобто дитина дня.

Випускник Нової української школи є:

 • Особистість –Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення.
 • Патріот - патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини.
 • Інноватор - інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

 

Відділ освіти, молоді, спорту, культури

виконкому селищної ради.