A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Старосинявська селищна рада
Хмельницька область, Старосинявський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території сільськогосподарського комплексу по вулиці Ватутіна в смт Стара Синява Старосинявського району Хмельницької області

Дата: 14.11.2019 16:34
Кількість переглядів: 209

1.Інформація  про замовника:

Старосинявська селищна рада Старосинявського району Хмельницької області в особі селищного Здебського Вталія Едуардовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Адреса 31400, Україна, Хмельницька обл., Старосинявський р-н., с.м.т Стара Синява, вул. Івана Франка, 8

тел.: (03850) -2-10-89, email: selichna_ss@ukr.net

2.Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території - містобудівна документація, яка розробляється для окремих об’єктів, що знаходяться за межами населених пунктів та має зв'язок зі схемою планування території даного району.

Детальний план виконується на місцевому рівні з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації територій, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці. Визначає територіальний розвиток на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

3.Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На підставі Рішення Старосинявської селищної ради Старосинявського району Хмельницької області № 32/2019-р від 19.02.2019, було розроблено детальний план території сільськогосподарського комплексу по вулиці Ватутіна в смт Стара Синява Старосинявського району Хмельницької області.

З метою всебічного і ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків була проаналізована Схема планування території Старосинявського району Хмельницької області, проведено огляд в натурі території проектування.

Земельна ділянка, яка розглядається проектом детального плану території, знаходиться в південно-західній частині сел. Стара Синява Старосинявської селищної ради Старосинявського району Хмельницької області.

Площа земельної ділянки, що розглядається даним ДПТ, складає 1,0 га.

Параметри кожного проектного об’єкту у випадку його відхилення від рішення детального плану території (допускається уточнення контуру забудови) визначається містобудівним розрахунком з відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством порядку.

Майнові права на проект детального плану території належать замовнику, авторські - Розробнику ДПТ.

На території проектування розташоване сільськогосподарське підприємство, що займається очисткою, сушкою та зберіганням зерна. Санітарно захисна зона – 100м.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна охарактеризувати як задовільний, враховуючи вид діяльності, який виконується на земельній ділянці, що розглядається даним детальним планом території.

Під’їзд до території, що розглядається під ДПТ, здійснюється з територіальної атомобільної автодороги Державного значення Т2319 (в межах сел. Стара Синява – вул. Ватутіна, вул. Івана Франка), сполученням Стара Синява – Меджибіж –/М–12/.

Проектними рішеннями ДПТ передбачається схема технологічних проїздів по яким буде здійснюватися рух легковим та вантажним автотранспортом, спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, доступ пожежних машин, тощо).

На основі комплексної оцінки території, з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним Детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проектування із розташуванням зерноочисного комплексу ЗАВ 25 та зерно сушки.

З метою всебічного і ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків, була проаналізована Схема планування території Старосинявського району та Схема планування території Хмельницької області та проведено огляд в натурі території проектування.

Так, в ході даного аналізу було визначено за доцільне розміщення на проектованій земельній ділянці зерноочисного комплексу ЗАВ 25 та зерносушки.

На території проектування розташовано: прохідна, автогаражі, котельня, заправка ПММ, мийка, насосна, туалет, зерносклад та 2 навіси.

Зміні цільового призначення підлягає земельна ділянка, що розглядається даним ДПТ, загальною площею 1,0 га – 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення, згідно ст. 20 Земельного Кодексу України.

На земельній ділянці, що розглядається даним ДПТ, розташовано існуючий сільськогосподарський комплекс, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребує санітарно захисної зони – 100 м та може здійснювати негативний вплив на сусідні ділянки.

Крім розташування зерноочисного комплексу ЗАВ 25 іншого виду використання території не передбачається.

4.Ймовірні наслідки.

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території Старосинявської селищної ради, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 •  ґрунти;
 •  атмосферне повітря;
 •  водні ресурси;
 •  стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 •  кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Документ Державного планування (Детального плану території сільськогосподарського комплексу по вулиці Ватутіна в смт Стара Синява Старосинявського району Хмельницької області), якщо не буде затверджено та реалізовано, то територія проектування буде використовуватись під посів сільськогосподарських культур, як і використовується на час розроблення детального плану території.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ дані моніторингу стану довкілля;
 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку села та підвищення якості  життя населення.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

В даний момент на території проектування відсутні промислові складські та комунальні об’єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища.

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

 • проведення забудови згідно з наміченим документацією функціональним
 • зонуванням;
 • встановлення та організація санітарно-захисних зон;
 • інженерне підготовлення території та вертикальне планування, благоустрій,
 • озеленення, влаштування твердого покриття технологічного під’їзду та проїздів.


Щодо охорони атмосферного повітря рекомендований комплекс заходів:

 • застосування нових технологій та обладнання, що дозволить зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище та в подальшому узгодити в установленому порядку з органами санепідконтролю;
 • інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон.

Для даного підприємства необхідно сформувати санітарно-захисні зони шляхом розробки проектів облаштування СЗЗ.

Окрім того, з метою забезпечення нормативної якості повітря рекомендується:

 • здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

Для охорони ґрунтів:

 • проведення геохімічного обстеження території, що розглядається даним ДПТ;
 • розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану території;
 • при виконанні планувальних та інших земляних робіт грунтовий шар, придатний для використання, повинен попередньо зрізатися і складуватися в спеціально відведених місцях для подальшого відновлення.

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на стадії ДПТ не розробляються. Даний розділ виконано у комплексі при РОЗПОЧАТО розробленні Схеми планування території Хмельницького району Хмельницької області.

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

 • 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 • 2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • 3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • 4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • 5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • 6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 • 7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Старосинявська селищна рада Старосинявського району Хмельницької області

Адреса : 31400, Україна, Хмельницька обл., Старосинявський р-н., с.м.т Стара Синява, вул. Івана Франка, 8

тел.: (03850) -2-10-89, email: selichna_ss@ukr.net

Контактна особа :________________________________________________________.

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

 

 

З повагою,

Селищний голова Здебський В.Е.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь