Фото без описуЗагальні вимоги з охороні праці для всіх юридичних та фізосіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, базуються на основі Закону № 2694, трудового договору, колективного договору, правил трудового розпорядку, нормативно-правових актів з охорони праці наведених у Покажчику нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці України від 24.05.2018 р. № 55, та інших локальних нормативних актів.

Тому, у сільськогосподарського господарства, яке використовує найману працю, повинні бути розроблені:

  • посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку;

  • комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

  • положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

  • порядок та графік проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці (комісія);

  • технологічні карти процесів та робіт (вантажно-розвантажувальні роботи, схеми переробки та обробки зерна, виконання польових робіт тощо).

Залежно від наявної матеріально-технічної бази, голова СГГ повинен отримати в територіальних органах Держпраці дозвільні документи або задекларувати роботи підвищеної небезпеки (роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботи із збереження та переробки зерна, зварювальні роботи тощо).

Також до його основних обов’язків належить:

  • забезпечення фінансування та організацію проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медоглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі;

  • забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

  • за необхідністю організація розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій в порядку встановленому постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (далі – Порядок № 1232).

Під дію Порядку № 1232 підпадають також розслідування нещасних випадків, що сталися з членами СГГ та особистого селянського господарства.

Зверніть увагу!

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Якщо ж такої можливості немає, голова СГГ зобов’язаний сам організовувати охорону праці та усі процеси, пов’язані з технікою безпеки. Оскільки згідно із ст.2 Закону № 2694 навіть за наявності одного працюючого керівник несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність.