Фото без описуПовідомлення ТОВ «С8-Трейдінг»

Відповідно до абзацу 14-го частини першої статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» ТОВ «С8-Трейдінг» інформує про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Попередньо інформаційне повідомлення  надруковано в газеті «Подільські вісті» №24 від 13 червня 2024 року.

Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

 1. Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «С8-Трейдінг»; Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «С8-Трейдінг»;
 2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32823217;
 3. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 31400, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, Старосинявська ТГ, с. Заставці, вул. Центральна, 61; Контактний номер телефону: (067) 506-82-85; Електронна пошта: 1226vv@gmail.com;
 4. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 31400, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, Старосинявська ТГ, с. Заставці, вул. Центральна, 61;
 5. Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для діючого об’єкту;
 6. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ТОВ «С8-Трейдінг» виконані відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 7. Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «С8-Трейдінг» займається виробництвом деревного вугілля. (КВЕД: 20.14 – Виробництво іншх основних органічних хімічних речовин). Джерелами викидів забруднюючих речовин на проммайданчику є: три печі для піролізного випалу вугілля, лінія брикетування, бункери подачі деревного вугілля на лінію брикетування, пости вивантаження деревного вугілля із реторт, пост порізки дров, машини для рубки дров, склад тирси, склад деревного вугілля і два дизельні генератори;
 8. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Азоту діоксид – 13,656917 т/рік; Вуглецю оксид – 18,635972 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 6,798147 т/рік; Сірки діоксид – 0,01548 т/рік; Метан – 0,221707 т/рік; Діоксид вуглецю – 12245,6996 т/рік; Оксид діазоту – 0,438437 т/рік; Вуглеводні граничні С12-С19 – 0,042292 т/рік.
 9. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;
 10. Перелік заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;
 11. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;
 12. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування виробничого майданчика ТОВ «С8-Трейдінг» було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел підприємства та заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони. Ні для одного з дозволених викидів не перевищуються граничнодопустимі рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інші викиди в атмосферу, що чинять суттєвий вплив відсутні. Викиди забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів та відповідають вимогам чинного законодавства;
 13. Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Хмельницька обласна державна адміністрація 29005, Хмельницька обл, м. Хмельницький, м-н. Незалежності, 2, електронна пошта: regadm@adm-km.gov.ua, телефон: 0382 765 024.
 14. Строки подання зауважень та пропозицій: Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування.

ТОВ «С8-Трейдінг»