A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Старосинявська селищна рада
Хмельницька область, Хмельницький район

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 20.06.2019 14:23
Кількість переглядів: 390

З метою зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,11 га по вул. Ватутіна, 30 в смт Стара Синява Старосинявського району Хмельницької області

Замовник СЕО

Замовник проекту: Старосинявська селищна рада.

Юридична адреса: 31407, Хмельницька обл., Старосинявський р-н., смт Стара Синява, вул. Івана Франка, буд. 8.

Телефон: (03850) 21-3-49.

Електронна пошта: https://selichna_ss@ukr.net

Інвестор проекту: Фізична особа Гноянко Оксана Василівна.

Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний плану території з метою зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,11 га по вул. Ватутіна, 30 в смт Стара Синява, Старосинявського району Хмельницької області, розроблений згідно рішення Старосинявської селищної ради «Про надання дозволу на розробку детальних планів території земельних ділянок по вул. Ватутіна, Грушевського в смт. Стара Синява Старосинявського району Хмельницької області» № 13/2019 від 17.05.2019 року.

Мета проектування – реконструкція житлового будинку

Детальний план території розробляється на підставі таких даних:

 • Рішення Старосинявської селищної ради «Про надання дозволу на розробку детальних планів території земельних ділянок по вул. Ватутіна, Грушевського в смт. Стара Синява Старосинявського району Хмельницької області» № 13/2019 від 17.05. 2019 року;

 • Топографічне знімання в масштабі М1:500;

 • Завдання на розроблення детального плану території;

 • Натурні обстеження.

У проекті враховано вимоги: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проект детального планування розробляється у зв’язку з відсутністю чинної містобудівної документації в смт Стара Синява для можливості отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки та подальшої реконструкції житлового будинку. На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації проектом передбачається: визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності; оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання суміжних земельних ділянок; обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.

До складу проекту детального платну території входить пояснювальна записка та графічні матеріали.

До графічних матеріалів входять:

1. Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту М1:______;

2. План існуючого використання території суміщений з опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень М1:________;

3. Проектний план суміщений з, схемою проектних планувальних обмежень, планом червоних ліній, схемою організації руху транспорту та пішоходів, кресленнями поперечних профілів вулиць. М1:______.

4. Схема інженерної підготовки та вертикального планування суміщена зі схемою інженерних мереж, споруд і використання підземного простору. М1:________;

5. Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).

Територія детального планування знаходиться в центральній частині смт. Стара Синява Старосинявського району Хмельницької області і включає в себе земельну ділянку, що знаходяться приватній власності гр. Гноянко Оксани Василівни.

Площа земельної ділянки складає – 0,11 га.

Кадастровий номер - 6824455100:01:007:0564

З північної та західної сторони територія межує територіями існуючої забудови, з південної сторони – території громадської забудови, зі східної – землі транспортної інфраструктури (площа, вулиці).

В даний момент, в околицях території проектування, наявні промислові, складські та комунальні об’єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища.

В цілому стан навколишнього середовища можна охарактеризувати як добрий.

Існуюче використання – 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Ймовірні наслідки

На основі оцінки території та намірів власника, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо розвитку території проектування з подальшою зміною цільового призначення земельної ділянки з земель житлової забудови в землі громадської забудови.

З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків проведено огляд в натурі території проектування.

Орієнтовні основні техніко-економічні показники, що відображають зміст детального плану території:

 • Площа земельної ділянки – 0,11 га;

 • Орієнтовна площа забудови – 300 м2;

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне (пил та вібрація під час будівництва), та ґрунти (зняття рослинного шару грунту під час будівництва).

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

 • проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

 • інженерна підготовка території - вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

 • для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.

 • інженерний благоустрій території – централізоване каналізування, санітарне очищення.

 • В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Територія на яку розробляється детальний план території знаходиться поза межами структурних елементів екомережі Хмельницької області.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення за цільовим призначенням та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити можливість планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування проектного об’єкта, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • статистичну інформацію;

 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

 • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація озеленення території та ін.;

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

 • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

 • зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

 • опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

 • заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

 • обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

 • резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Старосинявська селищна рада.

Юридична адреса: 31407, Хмельницька обл., Старосинявський р-н., смт Стара Синява, вул. Івана Франка, буд. 8.

Телефон: (03850) 21-3-49.

Електронна пошта: https://selichna_ss@ukr.net

Контактна особа: секретар Старосинявської селищної ради Гарник Наталія Іванівна.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь