Фото без опису

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Старосинявської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантих посад педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру.

Повне найменування: комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Старосинявської селищної ради.

Юридична адреса ІРЦ: 31400 Хмельницька область, с.м.т Стара Синява, вул. Грушевського, 17.

Найменування посад:

 • Вчитель-логопед

 • Вчитель-дефектолог

 • Вчитель-реабілітолог

Умови оплати праці:

- на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру розповсюджуються умови, передбачені Законом України «Про освіту» в частині оплати праці педагогічних працівників.

Вимоги до посади:

 • вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Дефектологія», «Логопедія», «Лікувальна фізкультура»;

 • стаж роботи за фахом не менше двох років;

 • знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;

 • володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми;

 • вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Документи подаються до відділу освіти, молоді, спорту. культури освіти виконавчого комітету Старосинявської селищної ради до 8 лютого 2019 року за адресою: с.м.т Стара Синява, вул. Грушевського, 21.

 

Перелік документів:

 • копію паспорта громадянина України;

 • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

 • копію трудової книжки;

   • копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

   • письмова згода на збір та обробку персональних даних;

   • заповнену особову картку працівника (форма П-2).

Конкурс складається з двох етапів: кваліфікаційних іспит та співбесіда (12.02.2018 р. в приміщенні відділу освіти)

Кваліфікаційний іспит для працівників ІРЦ проводиться за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки.

Іспит складається з 3-х питань за напрямками, у вищезазначених пунктах. Загальний час для проведення іспиту становить не більш, як 1 год.

Контактна особа – Чешньовський Юрій Францович

Тел: 0960205184

ПИТАННЯ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАННЯ РОБОТИ   ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

1.Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.
2. Основні завдання інклюзивно-ресурсного центру.
3. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
4. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
5. Корекційно-розвиткова робота як складова інклюзивного навчання.
6. Спрямованість психолого – педагогічної допомоги ІРЦ.
7.Порядок узагальнення результатів комплексної оцінки.
8. В якому разі проходить повторна комплексна оцінка діяльності центру.
9. Вимоги до фахівців ІРЦ.


ПИТАННЯ НА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ ОСНОВНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

1. Основні законодавчі документи України в галузі інклюзивної та спеціальної освіти.
2. Визначення термінів: інклюзивне навчання (ст.1 «Про освіту»).
3. Визначення термінів: інклюзивне освітнє середовище (ст.1 «Про освіту»).
4. Визначення термінів: особа з особливими освітніми потребами (ст.1 «Про освіту»).
5. Хто приймає рішення про відкриття інклюзивних класів у навчальному закладі? (п.4 Постанова КМУ від 15.08.2011
872).
6. Хто створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти (ч.1 ст.19 «Про освіту»).
7. Як здійснюється зарахування дітей з особливими освітніми потребами в навчальний заклад? (п.7 Постанова КМУ від 15.08.2011
872).
8. Порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (п.1 Постанова КМУ від 15.08.2011
872).
9. Особливість навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами. (п.11 Постанова КМУ від 15.08.2011
872).
 

СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Сутність та класифікація порушень психофізичного розвитку.
2. Особливості роботи вчителя з дітьми, що потребують логопедичної допомоги, в умовах загальноосвітніх шкіл.
3. Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей з порушеннями опорно-рухової системи в умовах інтегрованого навчання.
4. Організація допомоги учням з порушеннями слуху в умовах загальноосвітньої школи.
5. Організація допомоги учням з порушеннями зору в умовах загальноосвітньої школи.
6. Корекційні прийоми реалізації індивідуального підходу до дітей з порушеннями інтелекту в умовах індивідуального навчання.
7. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями емоційно-вольової сфери.
8. Організація корекційної роботи з дітьми, що мають порушення емоційно-вольової сфери.
9. Індивідуальне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку як форма організації корекційно-педагогічного процесу.
10. Корекційна спрямованість як основний принцип організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
11. Проблеми соціалізації, соціальної адаптації та інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку.
12. Створення корекційно-розвиткового середовища та його роль у процесі навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку.
13. Особливості змісту та планування корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.
14. Створення індивідуальних корекційно-розвиткових та навчальних програм для дітей з особливостями психофізичного розвитку.

15. Партнерство закладу освіти та сім’ї дитини з особливостями психофізичного розвитку. 


 

Контактна особа – директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Старосинявської селищної ради Чешньовський Юрій Францович. Тел.:0960205184