Фото без описуОголошується конкурс на зайняття посади директора комунальної  установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Старосинявської селищної ради.

 

Найменування і місцезнаходження закладу

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Старосинявської селищної ради

Хмельницька обл.., смт. Стара Синява, вул.Грушевського,21

Найменування посади та  умови оплати праці

Директор комунального закладу «Старосинявський інклюзивно-ресурсний центр» Старосинявської селищної ради. 

Оплата праці здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу

- вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія»;

- стаж роботи за фахом не менше п’яти років.

 

Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору

Конкурс відбудеться 27 серпня 2018 року в адмінбудинку Старосинявської селищної ради за адресою смт. Стара Синява, вул. Івана Франка,8

Конкурс проводиться поетапно:

- приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

- проведення іспиту та визначення його результатів;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту;
 • заповнений особовий листок по обліку кадрів з автобіографією.
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • лист ознайомлення із Законом України «Про запобігання корупції».

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Документи подавати у відділ організаційно-кадрової роботи апарату селищної ради з 8 до 17 години ( в п’ятницю  з 8 до 16 години).  за адресою: вул. Івана Франка, 8, смт. Стара Синява.

 

Додаток

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Старосинявської селищної ради

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 • 1. Основні розділи Конституції України.
 • 2. Форма правління в Україні.
 • 3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 • 4. Об`єкти права власності Українського народу.
 • 5. Найважливіші функції держави.
 • 6. Державні символи України.
 • 7. Конституційне право на працю.
 • 8. Конституційне право на освіту.
 • 9. Конституційне право на соціальний захист.
 • 10. Конституційне право на охорону здоров'я.
 • 11. Обов'язки громадянина України.
 • 12. Повноваження Верховної Ради України.
 • 13. Державний бюджет України.
 • 14. Порядок обрання Президента України.
 • 15. Повноваження Президента України.
 • 16. Повноваження Кабінету Міністрів України.
 • 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій.
 • 18. Статус прокуратури України за Конституцією України.
 • 19. Система судів в Україні.
 • 20. Основні засади судочинства в Україні.
 • 21. Система адміністративно-територіального устрою України.
 • 22. Органи місцевого самоврядування в Україні.
 • 23. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 • 1. Поняття місцевого самоврядування.
 • 2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні.
 • 3. Основні принципи місцевого самоврядування.
 • 4. Система місцевого самоврядування.
 • 5. Органи місцевого самоврядування.
 • 6. Сільський, селищний, міський голова.
 • 7. Громадські слухання. Органи самоорганізації населення та форми добровільного об`єднання органів місцевого самоврядування.
 • 8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування.
 • 9. Статут територіальної громади села, селища, міста.
 • 10. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей.
 • 11. Законодавство про місцеве самоврядування.
 • 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад.
 • 13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
 • 14. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
 • 15. Порядок формування рад.
 • 16. Сесія ради, постійні комісії ради.
 • 17. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
 • 18. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
 • 19. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 • 20. Право комунальної власності .
 • 21. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.
 • 22. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою.
 • 23. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними і фізичними особами.
 • 24. Дострокове припинення повноважень ради, селищного голови.

 

ІII. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 • 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
 • 2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України «Про запобігання корупції».
 • 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.
 • 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
 • 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.
 • 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.
 • 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
 • 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
 • 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
 • 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 • 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
 • 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.
 • 13. Вимоги до поведінки осіб.
 • 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 • 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
 • 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
 • 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
 • 18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 • 19. Антикорупційна експертиза.
 • 20. Спеціальна перевірка.
 • 21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
 • 22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

IV. Питання на перевірку знання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

 • 1. Право громадян на освіту.
 • 2. Основні принципи освіти.
 • 3. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти.
 • 4. Державні стандарти освіти.
 • 5. Забезпечення реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.
 • 6. Структура освіти.
 • 7. Навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.
 • 8. Кадрове забезпечення сфери освіти.
 • 9. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
 • 10. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти.
 • 11. Дошкільна освіта. Дошкільний вік.
 • 12. Роль сім'ї у дошкільній освіті.
 • 13. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження.
 • 14. Типи дошкільних навчальних закладів.
 • 15. Комплектування груп дошкільного навчального закладу.
 • 16. Визначення поняття «Особа з особливими освітніми потребами»
 • 17. Визначення поняття «Інклюзивне навчання»»

V. Питання на перевірку знання Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

 • 1. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту.
 • 2. Форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
 • 3. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 • 4. Соціальний захист учнів (вихованців).
 • 5. Вимоги до організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
 • 6. Умови організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 • 7. Порядок відкриття класу з інклюзивним навчанням.
 • 8. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.
 • 9. Порядок навчання у класах з інклюзивним навчанням.
 • 10. Визначення поняття «Індивідуальна програма розвитку особи з особливими освітніми потребами».
 • 11. Порядок складання Індивідуальної програми розвитку.
 • 12. Правовий статус інклюзивно-ресурсного центру.
 • 13. Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру.
 • 14. Порядок організації та проведення комплексної оцінки дітей щодо визначення особливих освітніх потреб.
 • 15. Організація надання психолого-педагогічної допомоги дитині з особливими освітніми потребами.
 • 16. Управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.
 • 17. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність інклюзивно-ресурсного центру.