Фото без описуНавчання буде здійснюватиметься в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі

Умови вступу на навчання у 2018-2019 н.р.

Навчання здійснюється за державним замовленням

Національного агентства України з питань державної служби та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб відповідно до укладеного договору (контракту) та правил прийому до Тернопільського національного економічного університету.

За державним замовленням на навчання за денною та заочною формами приймаються особи, що мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади, посади яких належать до 
6-9 групи оплати праці, чи на посадах місцевого самоврядування, посади яких віднесені до 5-7 категорії, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за денною формою – 35 років; за вечірньою, заочною (дистанційною) – 45 років (постанова КМУ №789 від 29.07.2009 р. із змінами, внесеними постановою КМУ №674 від 27.09.2016 р.).

Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2018-2019 н.р. здійснюватиметься за такими освітньо-професійними програмами:

-«Публічне адміністрування»

-«Управління публічними фінансами»

-«Публічне управління міжнародним співробітництвом»

-«Територіальне управління та місцеве самоврядування»

Прийом документів: з 2 липня по 26 липня 2018р. Вступні випробування: з 13 по 15 липня та 27 по 29 липня 2018 р. Зарахування слухачів на навчання проводиться до 25 серпня. Навчання починається з 1 вересня.

  Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з основ держави і права, основ економіки, іноземної мови та співбесіди з питань, що стосуються державного управління. З програмою вступних випробувань можна ознайомитися на сайті ТНЕУ - http://www.tneu.edu.ua/institutions/nniiot/magister_mds_nniiot/6499-nabir-u-magistraturu-za-specialnistiu-derzhavna-sluzhba-u-2016-r.html

Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом або у них відсутній стаж роботи чи порушуються вікові обмеження, зараховуються на навчання на контрактній основі за окремим договором в межах ліцензованого обсягу.

Строк навчання за денною формою становить 18 місяців, за заочною (дистанційною) – 30 місяців.

Для вступу в магістратуру необхідно подати:

-заяву;zaiava.pdf [247.24 Kb]

-чотири фотокартки розміром 3х4см;

-копії диплома про вищу освіту та додатка, трудової книжки, ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податку, засвідчені в установленому порядку;

-копії паспортів громадянина України та закордонного;

-4 конверти та папку на зав’язках.

Паспорт і військовий квиток (для військовозобов’язаних) подаються особисто.

Центр підготовки магістрів державної служби (ЦПМДС) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, який здійснює підготовку магістрів у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» (колишня 1501 «Державне управління») за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (колишня 8.15010002 «Державна служба»).

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців органів державної влади» від 28 липня 1995 р. № 360 та «Про Порядок прийому до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління» від 16 травня 1996 р. № 533, Тернопільська академія народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет) була включена до Переліку вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки фахівців органів державної влади та ринкової економіки.
Наказом ректора № 154 від 11.06.1996 р. в Тернопільській академії народного господарства створена магістратура для підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління», і в тому ж перший набір склав 21 особу за денною формою навчання.

Освітня діяльність здійснюється на підставі сертифікату про акредитацію освітніх послуг у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» («Державне управління» (серія НД-ІV № 2048354 від 11.08.2011, термін дії до 01.07.2019 р.). Ліцензійний обсяг підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування («Державна служба») галузі знань «Публічне управління» («Державне управління») за денною формою становить 50 осіб, за заочною – 300 осіб.
За весь період існування магістратури підготовлено 2336 магістрів за даною спеціальністю.

Станом на 1 вересня 2017 року у центрі підготовки магістрів державної служби на першому та другому курсах навчається 345 слухачів заочної форми навчання.

Аналіз категорій посад вступників до магістратури свідчить, що найбільша їх частка від загальної чисельності до вступу займали посади державного службовця  категорії Б  і категорії В  та посадові особи місцевого самоврядування.

Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у 2017-2018 н.р. здійснюватиметься за такими освітньо-професійними програмами:

  • «Публічне управління міжнародним співробітництвом» (керівник програми д.е.н., проф. Іващук І.О.)

  • «Територіальне управління та місцеве самоврядування» (керівник програми д.е.н., проф. Монастирський Г.Л.)

 

Відповідно до укладеного договору про співпрацю з Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща) слухачі магістратури проходять тижневе стажування за кордоном в органах місцевого самоврядування (гмінах) та переймають досвід проведення адміністративної реформи європейського взірця. За останній період таке стажування пройшло слухачів.

Порядок прийому на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників»   № 789 від 29 липня 2009 року зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»  №674 від 27.09.2016 року.