Фото без описуОголошується конкурс щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах. Конкурс щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах відбудеться 29 травня 2018 року о 10 год.00 хв. в малому залі адмінбудинку Старосинявської селищної ради.

 • Земельна ділянка орієнтовною площею 0,0050 га , розташована за адресою: Хмельницька область, Старосинявський район , смт Стара Синява вул. Грушевського, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів торгівлі, продаж прав оренди.
 • Земельна ділянка орієнтовною площею 0,0030 га , розташована за адресою: Хмельницька область, Старосинявський район , смт Стара Синява вул. Грушевського, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів торгівлі, продаж прав оренди.
 • Земельна ділянка орієнтовною площею 0,0036 га , розташована за адресою: Хмельницька область, Старосинявський район , смт Стара Синява вул. Грушевського, 66а категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів торгівлі, продаж прав оренди.
 • Земельна ділянка орієнтовною площею 0,0100 га , розташована за адресою: Хмельницька область, Старосинявський район , смт Стара Синява вул. Івана Франка, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів торгівлі, продаж прав оренди.
 • Земельна ділянка (кадастровий номер 6824455100:01:007:0056) площею 0,0128 га , розташована за адресою: Хмельницька область, Старосинявський район , смт Стара Синява вул. Мончака, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів торгівлі, продаж прав оренди.

Кінцевий термін подання документів 18 травня 2018 року.

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії:

Для фізичної особи-підприємця:

 • заява на участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (додаток № 2 до Положення);
 • копія паспорта;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; - згода на обробку персональних даних (додаток № 3 до Положення);
 • копія чинної Виписки з єдиного державного реєстру чи Витягу з єдиного державного реєстру;
 • копія документів, що підтверджують взяття на облік платника податків та обрання системи оподаткування;
 • копія ліцензії на проведення земельних торгів;
 • копія кваліфікаційних свідоцтв ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів, які будуть залучені до проведення земельних торгів;
 • інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • інша інформація, необхідність в якій стане нагальною при підготовці оголошення про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів.

Для юридичної особи:

 • заява на участь у конкурсі з відбору виконавця земельних торгів (додаток № 2 до Положення).
 • копія статуту;
 • копія чинної Виписки з єдиного державного реєстру чи Витягу з єдиного державного реєстру;
 • копія документів, що підтверджують взяття на облік платника податків та обрання системи оподаткування;
 • копія ліцензії на проведення земельних торгів;
 • копія кваліфікаційних свідоцтв ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів, які будуть залучені до проведення земельних торгів.
 • інформація про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • інша інформація, необхідність в якій стане нагальною при підготовці оголошення про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів.
 • Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити:
 • пропозицію про вартість виконання робіт, що не може суперечити ч. 6 ст. 135 Земельного кодексу України;
 • калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, у тому числі з врахуванням сплати податків;
 • строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

інформацію про продані лоти, що включає кількість, стартову ціну, ціну їх продажу порівняно із стартовою ціною, найкращий відсоток збільшення вартості по окремому проданому лоту. Порівняння проводиться у відсотках і здійснюється шляхом поділу ціни продажу лотів на їх стартову ціну та множенням на 100 відсотків. Для підтвердження відсотка збільшення вартості по окремому проданому лоту надати копію протоколу земельних торгів.

Усі документи, що надаються претендентом у складі його конкурсної документації (за винятком оригіналів належним чином оформлених довідок чи листів, виданих уповноваженими державними органами чи іншими (сторонніми) суб’єктами господарювання, нотаріально завірених копій документів), повинні бути посвідчені претендентом відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері діловодства.

Конкурсна комісія щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурсних засадах працює за адресою: Хмельницька область, Старосинявський район, смт Стара Синява вул. Івана Франка,8. (відділ земельних відносин виконавчого комітету Старосинявської селищної ради) , контактний телефон 0962103497, Дзюба Наталія Леонідівна.