ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

Фото без описуДо участі в конкурсі допускаються власники особистих селянських господарств, які закупили у поточному році установки індивідуального доїння, холодильні установки для зберігання та охолодження молока та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які придбали холодильні установки для зберігання та охолодження молока та лабораторне обладнання для визначення його якості.

Перелік документів, необхідний для участі в конкурсі, визначений Порядком використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)» затверджений рішенням обласної ради від 23 березня 2017 року № 19-11/2017.

Кінцевий термін подання заявок - 22 грудня 2017 року.

Заявка і супровідні документи приймаються за адресою:

29000 м. Хмельницький, вул. Свободи, 70.

Департамент агропромислового розвитку, к.316.

Довідки за телефонами : 76-21-58.

Управління агропромислового розвитку Старосинявської райдержадміністрації

 

Надання часткової компенсації здійснюється в наступному порядку:

Власникам ОСГ виплата часткового відшкодування витрат на закупівлю установки, здійснюється на безповоротній основі у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою в поточному році для власного користування установку індивідуального доїння або холодильну установку, за умови утримання у своєму господарстві 2 (дві) і більше голів, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів в розмірі до 70 % вартості придбаного обладнання.

Фізична особа має право на отримання часткового відшкодування витрат за вказаним напрямком один раз на 5 роки.

Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають на розгляд комісії наступні документи:

  1. заявку на отримання компенсації довільної форми;

  2. копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

  3. витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує наявність корів в господарствах фізичних осіб;

  4. копії платіжних документів та технічної документації на установку;

5) копії паспорта власника тварин і довідки про присвоєння йому

ідентифікаційного номера (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це у відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);

  1. довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

  2. розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів.

Подані відповідно до вищезазначених пунктів документи реєструються секретарем комісії у журналі реєстрації (додаток 1).

Комісія розглядає подані документи в порядку черговості їх надходження та приймає рішення про включення одержувачів до реєстру осіб, які мають право на виплату часткового відшкодування витрат на закупівлю установки (додаток 2).

Основні критерії для визначення одержувачів компенсації:

- утримання в господарстві власника ОСГ 2 (дві) і більше ідентифікованих корів.