Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту


Фото без описуСтаросинявська  селищна рада оголошує про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження Положення про Порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності територіальної   громади ,  Старосинявської селищної ради,Старосинявського  району Хмельницької області та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади» та аналізу регуляторного впливу даного проекту рішення з метою подання одержання зауважень і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Рішення Старосинявської селищної ради  «Про затвердження Положення про Порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності  територіальної   громади,Старосинявської селищної ради,Старосинявського району Хмельницької області та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв  дат  буде містити порядок розгляду та вирішення питань про встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків, присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади  селищної ради   Старосинявського району, правила встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків, присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у власності територіальної  громади порядок обліку меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків і встановлення відповідальності за їх стан та збереження.
Проект вищезазначеного рішення та аналіз регуляторного впливу даного проекту рішення буде оприлюднений на веб-сайті Старосинявської селищної  ради не пізніше 5-ти денного строку з дня оприлюднення цього оголошення.
Пропозиції та зауваження до проекту рішення «Про затвердження Положення про Порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності  територіальної   громади ,  Старосинявської селищної ради,Старосинявського району Хмельницької області та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади» просимо надсилати в письмовій формі на протязі місяця з дня оприлюднення даного проекту рішення за адресою: 31400 смт Стара Синява , вул. І.Франка, 8 Хмельницької області ., або на e-mail: selichna_ss@ukr.net.
  

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ


проект рішення Старосинявської селищної  ради
«Про затвердження Положення про Порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності територіальної   громади ,  Старосинявської селищної ради ,Старосинявського  району Хмельницької області та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади»
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308.
Назва регуляторного акта: рішення Старосинявської селищної  ради «Про затвердження Положення про Порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності  територіальної   громади ,  Старосинявської селищної ради,Старосинявського  району Хмельницької області та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади».

Регуляторний орган: Старосинявська селищна рада
Розробник документа: Старосинявська селищна рада


1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення
Розробка проекту рішення Старосинявської селищної  ради «Про затвердження Положення про Порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності  територіальної   громади ,  Старосинявської селищної ради,Старосинявського  району Хмельницької області та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади» викликана необхідністю визнання значимості історичних, культурно-мистецьких, суспільно-політичних подій в історії Старосинявщини  та України в цілому, та вшанування пам’яті видатних людей, що мають визнані досягнення у державній, суспільній, політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві, культурі та спорті, які внесли особистий внесок в певну сферу діяльності, на довготривалу користь краю та державі.

Розроблений регуляторний акт «Про затвердження Положення про Порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності  територіальної   громади ,  Старосинявської селищної ради ,Старосинявського  району Хмельницької області та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади» необхідний для встановлення механізму регулювання взаємовідносин, що виникають у зв’язку з визнанням значимості подій та вшанування осіб з метою сприяння вихованню патріотизму та поваги до історії краю, героїчних подій та подвигів земляків, вшанування видатних особистостей та їх досягнень, особливо серед молоді.

2. Визначення цілей регулювання
Метою прийняття рішення Старосинявської селищної ради   «Про затвердження Положення про Порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності  територіальної   громади ,  Старосинявської селищної ради,Старосинявського  району Хмельницької області та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади є визнання значимості історичних, культурно-мистецьких, суспільно-політичних подій в історії Старосинявщини  та України в цілому та вшанування пам’яті видатних людей, що мають визнані досягнення у державній, суспільній, політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві, культурі та спорті, які внесли особистий вклад в певну сферу діяльності на довготривалу користь краю та державі.

Ціль прийняття даного регуляторного акту безпосередньо пов’язана з вирішенням проблеми врегулювання відносин у сфері встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності  територіальної громади, Старосинявськогорайону.
Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових, зокрема: - реалізація повноважень, наданих Старосинявської селищної  ради  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;


- встановлення критеріїв, що є підставами для ухвалення рішень про відзначення визначних подій, а також увічнення пам’яті осіб, досягнення і внесок яких у сфері їх діяльності принесли довготривалу користь району та країні;
- визначення порядку розгляду та вирішення питань про встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків, присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади селища , Старосинявського району;
- встановлення правил установки меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків, присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у власності  територіальної  громади, селища Старосинявського району;
- визначення порядку обліку меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків і встановлення відповідальності за їх стан та збереження;
- сприяння вихованню патріотизму та поваги до історії краю, героїчних подій та подвигів земляків, вшанування видатних особистостей та їх досягнень, особливо серед молоді;
- забезпечення сприятливих умов для діяльності навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до власності  територіальної  громади  селища .


3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу
У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановленої мети доцільно розглянути наступне:
1) збереження існуючого стану;
2) прийняття регуляторного акту.
Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих нормативно-правових актів, оскільки жоден із існуючих актів не містить норм, спрямованих на врегулювання вищезазначених відносин

Відмова від прийняття запропонованого акту, тобто збереження існуючого стану, залишить не вирішеною Таким чином неприйняття вищезазначеного регуляторного акта призведе до невизначеності у вказаних відносинах. та неефективності використання майна, що належить до  власності  територіальної громади  селища..
Прийняття регуляторного акту, положення якого узгоджуються з вимогами чинного законодавства, створить сприятливі умови для здійснення районною радою наданих їй законом повноважень щодо управління майном та об’єктами спільної власності.
Розробка регуляторного акту відповідає потребам розв’язання визначеної проблеми у цілому та принципам державної регуляторної політики. Обраний спосіб досягнення встановлених цілей (прийняття вказаного рішення) є єдиним можливим, адже потреба у здійсненні ефективного управління майном, підприємствами, установами та організаціями, що належать до власності  територіальної  громади  селища  шляхом прийняття рішень селищною радою передбачена законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
Таким чином розробка проекту такого рішення є оптимальним варіантом, який дозволить розв’язати вищезазначені проблеми. Тому, оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній, оскільки прийняття такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, та дасть змогу належним чином забезпечувати реалізацію районною радою наданих їй законодавством України повноважень, а також дозволить максимально наблизитись до досягнення цілей, зазначених у пункті 2 цього аналізу..


4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми,і відповідні заходи
Запропонований механізм дії даного регуляторного акта полягає у забезпеченні збалансованості інтересів  громади, держави та суб’єктів господарювання на основі правових та організаційних засад, основних принципів здійснення державної регуляторної політики, визначених чинним законодавством, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

Цей регуляторний акт містить також норми, які спрямовані на приведення його у відповідність до чинного законодавства.
Діючі на даний час локальні нормативні акти не передбачають процедури реалізації повноважень, наданих Старосинявській селищній  раді Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» у даній сфері діяльності, встановлення критеріїв, що є підставами для ухвалення рішень про відзначення визначних подій, а також увічнення пам’яті осіб, досягнення і внесок яких у сфері їх діяльності принесли довготривалу користь району та країні, визначення порядку розгляду та вирішення питань про встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків, присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної громади , селища  та об’єктам спільної власності  територіальної  громади , встановлення правил установки меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків, присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності  територіальної  громади  та об’єктам  власності територіальної громади Тому, для забезпечення ефективності роботи Старосинявської селищної ради щодо вирішення даної проблеми пропонується прийняти зазначене рішення.


Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом прийняття нового регуляторного акта – рішення Старосинявської селищної  ради «Про затвердження Положення про Порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах власності  територіальної   громади ,  Старосинявської селищної ради ,Старосинявського  району Хмельницької області та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади», яким буде встановлено критерії, що є підставами для ухвалення рішень про відзначення визначних подій, а також увічнення пам’яті осіб, досягнення і внесок яких у сфері їх діяльності принесли довготривалу користь району та країні, порядок розгляду та вирішення питань про встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків, присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної громади,  визначено порядок обліку меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків і встановлення відповідальності за їх стан та збереження, що повністю відповідає наданим Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами повноваженням районної ради.

Ступінь ефективності акта є високим, оскільки встановлюється механізм реалізації  громадуою права на увіковічення пам’яті, визнання та вшанування історичних подій та внесків видатних осіб у життєдіяльність краю та держави, що сприятиме досягненню поставлених цілей регулювання.

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту
Впорядкування встановлення та утримання меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків на об’єктах  власності територіальної громади дає територіальній  громадуі можливість увіковічнити пам’ять про історичні події та видатних людей.
Досягнення встановлених цілей, у разі прийняття запропонованого регуляторного акту, можливе через обґрунтовану мотивацію суб’єктів виконувати встановлені вимоги.
У випадку прийняття даного регуляторного акта Старосинявською селищною  радою будуть реалізовані повноваження, надані їй Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та будуть усунуті прогалини в нормативній базі, що регулює ці відносини.
Таким чином можливість досягнення цілей, передбачених у цьому Аналізі, в разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв’язку з тим, що метою проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення проблем, пов’язаних з визначенням правил та методів регулювання прав і обов’язків суб’єктів, на яких поширюється даний акт.
Простота виконання вимог, встановлених актом, простота положень даного акту, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з можливостей у досягненні встановлених цілей.
Також, слід зазначити, що в даному випадку, має місце ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного акту. Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акта нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних корегувань до нього. Тобто, ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акту існує цілком реально, однак не може вплинути на фактор відмови від введення в дію запропонованого регулювання, оскільки наслідки відмови значно гірші за наведені.
Враховуючи вищевикладене, впровадження та виконання вимог акта суб’єктами, передбаченими у проекті рішення передбачається доцільним та ефективним.
Впровадження рішення районної ради, у випадку його прийняття, буде здійснюватись:
-         Старосинявською селищною  радою;
-         органами місцевого самоврядування району;
-         головою районної державної адміністрації;
-         трудовими колективами підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста району;
-          громадськими організаціями, політичними партіями, фізичними та юридичними особами, органами самоорганізації населення Старосинявського району.


Запропонований регуляторний акт не передбачає механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії даного регуляторного акта. Також передбачається, що запровадження даного регуляторного акта не призведе до заподіяння шкоди  громадянам та суб’єктам господарської діяльності.

Зазначені чинники мають значний вплив на результативність запропонованого регуляторного акта тому буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

Здійснення контролю за дотриманням зазначеного рішення має здійснюватися систематично (щоквартально) виконавчим  комітетом Старосинявської селищної  ради.

6. Визначення очікуваних результатів внаслідок прийняття рішення методом застосування аналізу вигод та витрат
Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту проведене із застосуванням методу аналізу вигод та витрат, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється дія цього акта.
Сфера впливу регуляторного акта    Вигоди    Витрати
Органи місцевого самоврядування     - приведення у відповідність діючих нормативно-правових актів місцевого значення до вимог чинного законодавства;    
- увічнення пам’яті видатних людей та подій;
- врегульоване розміщення пам’ятних дощок на об’єктах,  власності  територіальної громади та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у власності  територіальної громади.- пов’язані з виготовленням та встановленням меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків, присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у власності  територіальної  громади.;
- витрати пов’язані з процедурою прийняття регуляторного акта.
Територіальна  громада  селища   дає - можливість  громадянам реалізувати право на увічнення, визнання та вшанування пам’яті про історичні події та видатних людей. за власні  кошти на виготовлення та встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків та кошти місцевого бюджету.
 
 
7. Строк дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта пропонується встановити необмежений. У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, при необхідності будуть вноситися зміни до запропонованого регуляторного акта.
8. Показники результативності регуляторного акта
Для даного регуляторного акта було визначено декілька вимірювальних показників результативності, які безпосередньо пов’язані із цілями його розробки. Тобто, цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.
Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:
-    кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта;
-   кількість встановлених об’єктів та присвоєних імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій у зв’язку із введенням в дію регуляторного акта;
-  розмір витрат місцевого бюджету та інших, незаборонених законодавством, джерел у зв’язку із введенням в дію регуляторного акта;
-     рівень поінформованості юридичних та/або фізичних осіб з основних положень акта.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 статистичним способом, на підставі даних про кількість встановлених пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах спільної власності  територіальної  громади  селища .
 Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом на підставі аналізу та систематизації інформації, яка надходитиме від зацікавлених  громадян, установ та організацій.
Повторне відстеження планується здійснити через рік (але не пізніше, ніж через два роки) після набуття чинності регуляторного акта, шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження.
Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань під час аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.
 
 Селищний голова                                                                             В.Е. Здебський 
 

    

                                                                                                                 

 

 

 проект

 


СТАРОСИНЯВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ
СКЛИКАННЯ
_______________________ СЕСІЯ
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
від «___» ____________2016  року №_____
       
 
Про затвердження Положення про Порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах власності територіальної   громади ,  Старосинявської селищної ради ,Старосинявського  району Хмельницької області та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади 

Враховуючи рекомендації постійних комісій Старосинявської селищної  ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва і з питань культури, духовності та взаємодії з політичними партіями,  громадськими організаціями та засобами масової інформації, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
Старосинявська селищна рада

 
ВИРІШИЛА:
1.    Затвердити Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах що перебувають у  власності  територіальної  громади Старосинявської селищної ради селищ та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної громади  селища (додаток 1).
2.    Затвердити Положення про комісію Старосинявської  селищної  ради з питань встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності  територіальної  громади  селища Старосинявського району  Хмельницької області та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади (додаток 2).
3.    Затвердити склад комісії Старосинявької селищної ради  з питань встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на обєктах  власності  територіальної  громади  селища. з додатком 3.
4.    Дане рішення на офіційному веб-сайті Старосинявської селищної  ради та довести до відома керівників підприємств, установ, організацій, Старосинявського району, протягом десяти днів з дня його прийняття та підписання.
5.    Контроль за виконанням даного рішення доручити постійним комісіям 
 
 
Сенлищний голова                                                                      В.Е. Здебський 
 
 
 
ДОДАТОК 1
до рішення селищної  ради
від «___» ________201_ року № ___
 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявськогорайону та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявськогорайону, та об’єктам спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявськогорайону
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення про порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявськогорайону та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявськогорайону, та об’єктам спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявськогорайону (надалі – Положення) визначає порядок встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявськогорайону та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявськогорайону, та об’єктам спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявськогорайону (надалі – Спільної власності).
Встановлення меморіальних дощок та інших пам’ятних знаків, присвоєння імен (псевдонімів) суспільно-політичних та  громадських діячів, захисників Вітчизни, воєначальників, діячів науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя (фізичних осіб), ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності та об’єктам  власності є однією з форм увічнення пам’яті видатних осіб і вшанування визначних історичних подій, популяризації видатних фактів історії України Старосинявщини , що відображають звершення та надбання в ім’я Вітчизни та рідного краю, формування історичної свідомості народу, сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.
Це Положення визначає:
-         підстави і умови прийняття рішень про відзначення визначних подій та увічнення пам’яті видатних особистостей;
-         порядок розгляду та вирішення питань про встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок, присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності;
-         правила встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок, присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності;
-         порядок обліку пам’ятних знаків та меморіальних дощок і відповідальність за їх стан та збереження.
2. Підстави і умови прийняття рішень про встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок, присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності
2.1. Встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків на честь фізичних осіб, присвоєння імен фізичних осіб здійснюється з метою увічнення пам’яті про осіб, які:
1) внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, Старосинявщини, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України;
2) здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини;
3) зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури, духовності та інших сфер суспільного життя.
2.2. Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імені (псевдоніму) юридичним особам та об’єктах  власності здійснюється, як правило, не раніше ніж через 1 рік після смерті особи, пам’ять якої увічнюється.
2.3. Юридичним особам та об’єктам Спільної власності, як правило, присвоюється ім’я тієї фізичної особи, діяльність якої була пов’язана з юридичною особою чи об’єктом Спільної власності, якій (якому) це ім’я присвоюється.
2.4. Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок на вшанування ювілейних та святкових дат, присвоєння юридичним особам та об’єктам Спільної власності назви і дати історичних подій відбувається з метою:
1) популяризації видатних фактів історії Старосинявщини та України, що відображають звершення та надбання в ім’я краю та держави;
2) формування історичної свідомості Українського народу;
3) сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.
2.5. Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності здійснюється лише після проведення  громадського обговорення та за згодою відповідного трудового колективу.
Проведення  громадського обговорення під час розгляду питань про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України щодо розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені,  об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.
3. Порядок розгляду та вирішення питань про встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності
3.1. Клопотання з пропозиціями щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності (надалі – Клопотання) можуть вносити на ім’я селищного голови Старосинявської селищної  ради:
- постійні комісії селищної  ради;
- депутати селищної  ради;
- органи місцевого самоврядування;
- державні органи;
- трудові колективи підприємств, установ, організацій;
-  громадські організації та інші об’єднання  громадян;
- юридичні особи;
- політичні партії;
- органи самоорганізації населення;
- фізичні особи.
3.2. Клопотання повинні містити:
- обґрунтування доцільності встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності;
- пропозицію місця розташування у випадку, коли пропонується встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків;
- назви юридичних осіб чи об’єктів Спільної власності, яким пропонується присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій чи встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків.
3.3. До Клопотання додається:
- інформаційна довідка про фізичну особу, ювілейну, святкову чи історичну дату або подію, меморіальну дошку чи пам’ятний знак на честь якої пропонується встановити, або ім’я чи назву якої пропонується присвоїти юридичній особі та/або об’єкту Спільної власності з посиланням на історичні, архівні документи чи інші джерела інформації. Також можуть бути додані копії документів, що підтверджують достовірність події або заслуги особи, пам’ять якої увічнюється;
- розрахунок витрат із зазначенням за рахунок яких коштів буде здійснюватись фінансування виготовлення та встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків чи присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам власності;
- пропозиції щодо ескізу меморіальної дошки чи іншого пам’ятного знака і тексту напису, у випадку встановлення меморіальної дошки чи іншого пам’ятного знака;
- погодження балансоутримувача об’єкта Спільної власності, у випадку, коли балансоутримувач не є ініціатором пропозиції щодо встановлення меморіальної дошки чи іншого пам’ятного знаку на такому об’єкті;
- згода трудового колективу на присвоєння імені фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви і дати історичної події юридичній особі, майно якої перебуває у Спільній власності;
- погодження відповідного органу, якщо об’єкти Спільної власності, на яких пропонується встановлення меморіальних дощок чи інших пам’ятних знаків, віднесені до пам’яток архітектури.
- письмове зобов’язання організації-ініціатора (юридичної особи) про фінансування робіт з проектування, виготовлення і встановлення меморіальної дошки;
3.4. Отримані клопотання з пропозиціями щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам голова селищної  ради направляє на попередній розгляд комісії селищної  ради з питань встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності  територіальної  громади селища Старосинявського району та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної  громади, та об’єктам  власності  територіальної  громади (комісія Старосинявської селищної ради   з питань найменування та встановлення пам’ятних знаків) (надалі – Комісія), склад якої та Положення про яку затверджується рішенням селищної  ради.
3.5. Комісія розглядає надані Клопотання, забезпечує проведення їх  громадського обговорення на підставі розпорядження селищного  голови , а також здійснює опрацювання, проведення аналізу поданих в ході обговорення пропозицій (зауважень), узагальнення та оприлюднення результатів  громадського обговорення.
За результатами розгляду клопотань та проведеного  громадського обговорення Комісія надає голові районної ради висновки та рекомендації, із врахуванням яких голова районної ради готує на розгляд районної ради подання про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності.
3.6. Подання про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності (надалі – Подання) – письмовий документ, що містить пропозицію про встановлення меморіальної дошки чи іншого пам’ятного знаку на конкретно визначеному об’єкті Спільної власності, або присвоєння конкретно визначеній юридичній особі, майно якої перебуває у Спільній власності або об’єкту Спільної власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події та вноситься головою районної ради на розгляд районної ради.
3.7. Подання повинно містити:
1) найменування суб’єкта, якому вноситься таке подання;
2) найменування суб’єкта, який підготував подання;
3) зміст порушеного питання та обґрунтування необхідності встановлення меморіальної дошки або іншого пам’ятного знаку чи присвоєння юридичній особі або об’єкту Спільної власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов присвоєння відповідно імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події згідно з підставами та умовами, визначеними у розділі 2 цього Положення.
3.8. До Подання також додаються:
1) інформаційна довідка про фізичну особу, ювілейну, святкову чи історичну дату або подію, меморіальну дошку чи пам’ятний знак на честь якої пропонується встановити, або ім’я чи назву якої пропонується присвоїти юридичній особі, майно якої перебуває у Спільній власності, або об’єкту Спільної власності з посиланням на історичні, архівні документи чи інші джерела інформації;
2) розрахунки та кошторис витрат, пов’язаних із встановленням меморіальної дошки або іншого пам’ятного знака чи присвоєнням імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичній особі, майно якої перебуває у Спільній власності, або об’єкту Спільної власності;
3) пропозиції щодо ескізу меморіальної дошки чи іншого пам’ятного знака і тексту напису, у випадку встановлення меморіальної дошки чи іншого пам’ятного знака;
4) узагальнені зауваження і пропозиції, що надійшли під час  громадського обговорення;
5) інші документи, які додавались до Клопотання.
3.9. У разі якщо у фізичної особи, на честь якої планується встановити меморіальну дошку або інший пам’ятний знак, чи ім’я якої пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності, є родичі (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає – батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода.
3.10. Подання підлягає реєстрації в день його надходження. Відмова у прийнятті або реєстрації такого подання забороняється.
3.11. Розгляд питання про встановлення меморіальних дощок, інших пам’ятних знаків, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності може бути зупинений у разі, якщо:
1) Подання внесено без документів, передбачених пунктом 3.8 цього Положення;
2) під час розгляду документів виявлені неточності;
3) обґрунтування, що міститься у Поданні, не відповідає підставам та умовам, визначеним у розділі 2 цього Положення.
Про зупинення розгляду подання щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності повідомляється суб’єкт, який вніс це Подання та ініціатор розгляду питання.
Розгляд питання поновлюється після усунення обставин, що викликали його зупинення.
3.12. У разі якщо обставини, передбачені пуктом 3.11 цього Положення, які є перешкодою для розгляду Подання, не будуть усунені протягом 15 робочих днів, зазначене Подання вважається таким, що не внесено.
3.13. Попередній розгляд внесеного головою районної ради Подання та підготовку проекту рішення районної ради здійснюють постійні комісії районної ради з питань культури, духовності та взаємодії з політичними партіями,  громадськими організаціями та засобами масової інформації і з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва.
3.14. За результатами розгляду Подання та доданих до нього документів,  селищна рада протягом 15 робочих днів після внесення такого Подання або поновлення його розгляду приймає рішення про встановлення меморіальної дошки чи пам’ятного знаку, або присвоєння юридичній особі та/або об’єкту Спільної власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події.
4. Правила встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок та присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам Спільної власності
4.1. Не допускається встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імені однієї і тієї самої фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події двом і більше юридичним особам та/або об’єктам  власності з однорідним видом діяльності (незалежно від підпорядкування) у межах одного села, селища, міста.
4.2. Написи на пам’ятних знаках та меморіальних дошках здійснюються українською мовою в простій стислій формі та без скорочень. Написи на пам’ятних знаках та меморіальних дошках, пов’язаних з діячами інших національних культур, можуть також дублюватися мовою народу, до якого належить особа, пам’ять якої увічнюється.
4.3. Присвоєні юридичним особам та/або об’єктам  власності імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій зазначаються державною мовою. У місцях компактного проживання національних меншин України поряд із зазначенням державною мовою присвоєні юридичним особам та/або об’єктам  власності імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій можуть зазначатися також мовою відповідної національної меншини.
4.4. Зміна, відмова від присвоєного юридичній особі та/або об’єкту  власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події або збереження за правонаступником присвоєного імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події у разі припинення юридичної особи, якій присвоєно ім’я фізичної особи, ювілейну та святкову дату, назву і дату історичної події, а також передання всього її майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам здійснюється в такому самому порядку, як і присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події. У поданні про зміну, відмову від присвоєних імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події або їх збереження обов’язково зазначається обґрунтування.
Зміна імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події, присвоєних юридичним особам та об’єктам Спільної власності, здійснюється лише після проведення  громадського обговорення.
4.5. Знесення, переміщення та заміна пам’ятних знаків та меморіальних дощок здійснюється у такому ж порядку як і їх встановлення у відповідності з чинним законодавством України. У поданні про знесення, переміщення чи заміну пам’ятних знаків та меморіальних дощок обов’язково зазначається обґрунтування.
4.6. Юридичні особи, майно яких перебуває у Спільній власності, і яким присвоєні імена фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назви і дати історичних подій, або встановлені пам’ятні знаки чи меморіальні дошки зобов’язані:
1) забезпечити внесення відповідних змін в установчі документи та провести державну реєстрацію цих змін відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”;
2) добросовісно та належним чином використовувати присвоєні імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій;
3) забезпечувати збереження в належному стані меморіальних дошок та пам’ятних знаків, що перебувають у них на балансі;
4) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.
4.7. Фінансування витрат, пов’язаних з присвоєнням, зміною або відмовою від присвоєних юридичним особам та об’єктам Спільної власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, залежно від того, хто ініціював порушення цього питання, здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, якщо ініціатором є  селищна рада, юридичних осіб, якщо ініціатором є керівник підприємства, установи, організації.
4.8. Виготовлення та встановлення меморіальних дощок чи інших пам’ятних знаків здійснюється, як правило, за рахунок власних і (або) залучених коштів ініціатора увічнення.
4.9. На підставі рекомендацій Комісії, меморіальні дошки чи інші пам’ятні знаки можуть встановлюватися за рахунок коштів районного бюджету в рамках відповідних цільових програм.
4.10. Ініціатор або балансоутримувач об’єкта Спільної власності здійснює (за потреби) заходи з приведення до належного стану території, фасаду будівлі на якій має бути встановлено меморіальну дошку чи інший пам’ятний знак.
5. Порядок обліку пам’ятних знаків та меморіальних дощок і відповідальність за їх стан та збереження
5.1.Після встановлення меморіальна дошка є невід’ємним художньо-архітектурним елементом будівлі.
5.2. Всі меморіальні дошки чи інші пам’ятні знаки, встановлені на об’єктах спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявського району підлягають обов’язковому обліку.
5.3. Облік здійснює відділ управління об’єктами спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста району, земельних відносин та природокористування виконавчого апарату районної ради. Облікова інформація має містити:
-         копію рішення про встановлення пам’ятного знака чи меморіальної дошки;
-         копію затвердженого тексту напису;
-         копію затвердженого ескізу (проекту);
-         фотографію пам’ятного знака чи меморіальної дошки;
-         відомості про автора, розміри та матеріал пам’ятного знака чи меморіальної дошки;
-         відомості про балансоутримувача.
5.4. Відповідальність за збереження, санітарний та естетичний стан пам’ятних знаків та меморіальних дощок покладається на балансоутримувачів відповідних об’єктів.
 
 
ДОДАТОК 2
до рішення селищної  ради
від «___» ________201_ року № ___
 
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Старосинявської селищної ради  з питань встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявського району та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявського району, та об’єктам власності  територіальної громади  селища  Старосинявського району
1.    Комісія  Старосинявської селищної ради з питань встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявського району та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявського району, та об’єктам спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявського району (далі –  Комісія) створюється з метою глибокого фахового вивчення і підготовки до розгляду на сесіях селищної  ради питань про встановлення пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявського району та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявського району та об’єктам  власності  територіальної громади  Старосинявського району для увічнення пам’яті визначних діячів і подій в історії  Старосинявщини та України.
2.    Комісія утворюється рішенням селищної  ради , яким затверджується персональний склад Комісії на строк повноважень ради.
3.    Комісію очолює за посадою заступник селищного голови , який скликає і веде засідання Комісії, дає доручення членам Комісії, представляє Комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями  громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також  громадянами, організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій комісії.
У разі відсутності голови Комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови Комісії або секретар Комісії.
1.    До складу Комісії включаються депутати  селищної , історики, мовознавці, краєзнавці, архітектори,  громадські діячі, представники творчих спілок та  громадських організацій та інші особи відповідно до рішення Старосинявської  селищної  ради.
2.    Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії можуть брати участь депутати селищної  ради, за запрошенням – представники засобів масової інформації,  громадськості та фахівці.
3.    Голова, заступник голови, секретар та члени Комісії працюють на  громадських засадах.
4.    Засідання Комісії скликається по мірі надходження клопотань з пропозиціями щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам спільної власності  територіальну громаду сіл, селищ, міста Старосинявського району або з ініціативи селищної  ради, голови чи членів Комісії.
5.    Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.
6.    За результатами вивчення і розгляду питань Комісія готує висновки та рекомендації у формі рішень.
7.    Рішення Комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 членів Комісії, присутніх на засіданні. Члени Комісії, що голосували “проти”, мають право долучити письмово до протоколу свою окрему думку, що підлягає розглядові головою селищної  ради та на засіданнях постійних комісій селищної  ради з питань культури, духовності та взаємодії з політичними партіями,  громадськими організаціями та засобами масової інформації і з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва.
8.    Рішення Комісії підписуються головою Комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем Комісії.
9.    Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем Комісії.
10.    Комісія розглядає подані клопотання, забезпечує, на підставі розпорядження  селищного голови , проведення їх  громадського обговорення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України щодо розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені,  об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, а також здійснює опрацювання, проведення аналізу поданих в ході обговорення пропозицій (зауважень), узагальнення та оприлюднення результатів  громадського обговорення.
11.    За результатами розгляду клопотань та проведеного  громадського обговорення Комісія надає голові районної ради висновки та рекомендації, із врахуванням яких він готує на розгляд районної ради подання про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам  власності  територіальної  громади  Старосинявського району.
12.    Комісія має право також ініціювати та рекомендувати встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок, присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам та об’єктам власності  територіальної  громади селища  Старосинявського району за рахунок коштів селищного  бюджету в рамках відповідних цільових програм.
13.    Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює  апарат Старосинявської  селищної  ради.
 
 
 
ДОДАТОК 1
до рішення селищної  ради
від «___» ________201_ року № ___
 
СКЛАД
комісії  Старосинявської селищної ради  з питань встановлення
пам’ятних знаків і меморіальних дощок на об’єктах  власності  територіальної громади  селища  Старосинявського району та присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у  власності  територіальної громади 
 
Голова  комісї
Заступник голови комісії 


    члени   комісії :