2020 рік

Найменування відповідального виконавця

Найменування бюджетної програми

Завантаження

Управління фінансів виконавчого комітету Старосинявської селищної ради 

3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті Києві Ї , селищах, селах, об'єднаних територіальних громад

Завантаження

Додатки

Старосинявська селищна рада

0110150 -  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0110191 -  Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,

селищних, міських голів

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0112144 - Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0113192 -  Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0113242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0116020 -  Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово- комунальні послуги

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0116030 - Організація благоустрою населених пунктів

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0117130 - Здійснення заходів із землеустрою

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0117310 - Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0117367 -  Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0117461 - Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0118110 - Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0118130 - Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0118220 - Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0118330 - Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0118340 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0119770 - Інші субвенції з місцевого бюджету

Завантаження
Старосинявська селищна рада

0119800 - Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Завантаження
Старосинявська селищна рада 112010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Завантаження

Додаток

Старосинявська селищна рада

0113105 - Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям з інвалідністю

Завантаження

Додаток

Старосинявська селищна рада 0113121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

Завантаження

Додаток

  0113133 - Інші заходи та заклади молодіжної політики

Завантаження

Додаток

Старосинявська селищна рада

Результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2021року

Завантаження
Старосинявська селищна рада

Розрахунок результативних показників бюджетних програм

Завантаження
Старосинявська селищна рада

УЗАГАЛЬНЕННІ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГАМ СТАНОМ НА 01.01.2021РОКУ

Завантаження

Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

0610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

0611010 - Надання дошкільної освіти

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

0611020 - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

0611090 - Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

0611150 - Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

611161 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

0611170 - Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

0615031 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

0615062 - Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

0617361 - Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

0617363 - Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Завантаження
Відділ освіти , молоді,спорту,культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 31.12.2020 року

Завантаження

Відділ культури Старосинявської селищної ради

1010160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві),селищах селах,обеднаних територіальних громадах

Завантаження

Відділ культури Старосинявської селищної ради

1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек

Завантаження

Відділ культури Старосинявської селищної ради

1014081 - Забезпечення діяльності інших закладів в закладі культури і мистецтва

Завантаження

Відділ культури Старосинявської селищної ради

1011100 - Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання(музичними,художніми,хореографічними,театральними,хоровими,мистецькими)

Завантаження

Відділ культури Старосинявської селищної ради

1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів

Завантаження

Відділ культури Старосинявської селищної ради

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 31.12.2020 року

Завантаження