ПОСЛУГИ ЗА СФЕРАМИ НАДАННЯ               ПОСЛУГИ ЗА СУБ'ЄКТАМИ НАДАННЯ

ПОСЛУГИ КАТЕГОРІЇ "ДОКУМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ"

№пп Найменування

Заява

( Запит  Декларація)

Інформаційна картка Технологічна картка
155 Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів
156 Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  
157

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

158 Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
159

Визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів

160

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

161

Видача дозволу на спеціальне водокористування

162

Анулювання дозволу на спеціальне водокористування

 
163

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

164

Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

 
165

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки

 
166

Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 
167

Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 
168

Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 
169

Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

170

Термінове погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

   
171

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні

172

Термінове оформлення дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні

   
173

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій області

174

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій області

175

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій області

176

Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та /або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

177

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

178

Видача експлуатаційного дозволу на потужність оператора ринку з виробництва та обігу кормів

 
179

Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

 
180

Дозвіл (санітарний паспорт) на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов”язана з використанням продукції та речовин з джерелами іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин

 
181

Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу

 
182

Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу

 
183

Видача карантинного сертифіката партії вантажу

 
184

Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД — ветеринарних свідоцтв форми №1, №2, та №3) — при переміщенні за межі України

   
185

Видача ветеринарних свідоцтв (для України — форми №1 та №2) — при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

   
186

Видача ветеринарної довідки — при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

   
187

Видача ветеринарно — санітарний паспорт на тварину

   
188

Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

 
189

Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

 
190

Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт

 
191

Припинення права на початок виконання підготовчих робіт, набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника

 
192

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об”єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об”єктів з незначними наслідками (СС1)

 
193

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об”єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об”єктів з незначними наслідками (СС1)

 
194

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

 
195

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об”єктів, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

 
196

Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт

 
197

Припинення права на початок виконання будівельних робіт, набутого на підставі повідомлення,за заявою замовника

 
198

Видача дозволу на виконання будівельних робіт

 
199

Зміна даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт

 
200

Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника

 
201

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об”єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об”єктів з незначними наслідками (СС1)

 
202

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

 
203

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації самочинно збудованого об”єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

 
204

Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації

 
205

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”)

 
206

Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”)

 
207

Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта