ПОСЛУГИ ЗА СФЕРАМИ НАДАННЯ               ПОСЛУГИ ЗА СУБ'ЄКТАМИ НАДАННЯ

ПОСЛУГИ КАТЕГОРІЇ "ДОКУМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ"

№пп Найменування

Заява

( Запит  Декларація)

Інформаційна картка Технологічна картка
161 Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів
162 Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  
163

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

164 Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення
165 Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об”єктів природно — заповідного фонду загальнодержавного значення
166

Визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів

167

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

168 Віднесення об”єкта до об”єкта підвищеної небезпеки відповідного класу з
реєстрацією в Реєстрі (Журналі обліку)
169 Виключення об”єкта з Реєстру (Журналу обліку) об”єктів підвищеної
небезпеки
170

Видача дозволу на спеціальне водокористування

171

Анулювання дозволу на спеціальне водокористування

 
172

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

173

Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

 
174

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки

 
175

Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 
176

Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 
177

Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

 
178

Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

179

Термінове погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

   
180

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні

181

Термінове оформлення дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні

   
182

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій області

183

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій області

184

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій області

185

Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та /або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

186

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

187

Видача експлуатаційного дозволу на потужність оператора ринку з виробництва та обігу кормів

 
188 Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та
маркування дерев”яного пакувального матеріалу
189

Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

 
190

Дозвіл (санітарний паспорт) на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов”язана з використанням продукції та речовин з джерелами іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин

 
191

Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу

 
192

Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу

 
193

Видача карантинного сертифіката партії вантажу

 
194

Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД — ветеринарних свідоцтв форми №1, №2, та №3) — при переміщенні за межі України

   
195

Видача ветеринарних свідоцтв (для України — форми №1 та №2) — при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

   
196

Видача ветеринарної довідки — при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

   
197

Видача ветеринарно — санітарний паспорт на тварину

   
198

Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

 
199

Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

 
200

Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт

 
201

Припинення права на початок виконання підготовчих робіт, набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника

 
202

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об”єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об”єктів з незначними наслідками (СС1)

 
203

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об”єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об”єктів з незначними наслідками (СС1)

 
204

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

 
205

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об”єктів, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

 
206

Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт

 
207

Припинення права на початок виконання будівельних робіт, набутого на підставі повідомлення,за заявою замовника

 
208

Видача дозволу на виконання будівельних робіт

 
209

Зміна даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт

 
210

Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника

 
211

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об”єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об”єктів з незначними наслідками (СС1)

 
212

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

 
213

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації самочинно збудованого об”єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

 
214

Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації

 
215

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”)

 
216

Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”)

 
217

Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта