ПОСЛУГИ ЗА СФЕРАМИ НАДАННЯ               ПОСЛУГИ ЗА СУБ'ЄКТАМИ НАДАННЯ

ПОСЛУГИ КАТЕГОРІЇ "ДОКУМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ"

№пп Найменування

Заява

( Запит  Декларація)

Інформаційна картка Технологічна картка
167 Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів Фото без опису Фото без опису Фото без опису
168 Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами   Фото без опису Фото без опису
169

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
170 Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення Фото без опису Фото без опису Фото без опису
171 Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об”єктів природно — заповідного фонду загальнодержавного значення Фото без опису Фото без опису Фото без опису
172

Визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
173

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
174 Віднесення об”єкта до об”єкта підвищеної небезпеки відповідного класу з
реєстрацією в Реєстрі (Журналі обліку)
Фото без опису Фото без опису Фото без опису
175 Виключення об”єкта з Реєстру (Журналу обліку) об”єктів підвищеної
небезпеки
Фото без опису Фото без опису Фото без опису
176

Видача дозволу на спеціальне водокористування

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
177

Анулювання дозволу на спеціальне водокористування

  Фото без опису Фото без опису
178

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
179

Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

  Фото без опису Фото без опису
180

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки

  Фото без опису Фото без опису
181

Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

  Фото без опису Фото без опису
182

Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

  Фото без опису Фото без опису
183

Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

  Фото без опису Фото без опису
184

Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
185

Термінове погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

  Фото без опису  
186

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
187

Термінове оформлення дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні

  Фото без опису  
188

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій області

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
189

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій області

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
190

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Хмельницькій області

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
191

Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та /або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
192

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

Фото без опису Фото без опису Фото без опису
193

Видача експлуатаційного дозволу на потужність оператора ринку з виробництва та обігу кормів

  Фото без опису Фото без опису
194 Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та
маркування дерев”яного пакувального матеріалу
Фото без опису Фото без опису Фото без опису
195

Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

  Фото без опису Фото без опису
196

Дозвіл (санітарний паспорт) на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов”язана з використанням продукції та речовин з джерелами іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин

  Фото без опису Фото без опису
197

Видача фітосанітарного сертифіката партії вантажу

  Фото без опису Фото без опису
198

Видача фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу

  Фото без опису Фото без опису
199

Видача карантинного сертифіката партії вантажу

  Фото без опису Фото без опису
200

Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД — ветеринарних свідоцтв форми №1, №2, та №3) — при переміщенні за межі України

  Фото без опису  
201

Видача ветеринарних свідоцтв (для України — форми №1 та №2) — при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

  Фото без опису  
202

Видача ветеринарної довідки — при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

  Фото без опису  
203

Видача ветеринарно — санітарний паспорт на тварину

  Фото без опису  
204 Видача посвідчення про право роботи з пестицидами      
205

Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

  Фото без опису Фото без опису
206

Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

  Фото без опису Фото без опису
207

Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт

  Фото без опису Фото без опису
208

Припинення права на початок виконання підготовчих робіт, набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника

  Фото без опису Фото без опису
209

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об”єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об”єктів з незначними наслідками (СС1)

  Фото без опису Фото без опису
210

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об”єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об”єктів з незначними наслідками (СС1)

  Фото без опису Фото без опису
211

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

  Фото без опису Фото без опису
212

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об”єктів, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

  Фото без опису Фото без опису
213

Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт

  Фото без опису Фото без опису
214

Припинення права на початок виконання будівельних робіт, набутого на підставі повідомлення,за заявою замовника

  Фото без опису Фото без опису
215

Видача дозволу на виконання будівельних робіт

  Фото без опису Фото без опису
216

Зміна даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт

  Фото без опису Фото без опису
217

Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника

  Фото без опису Фото без опису
218

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об”єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об”єктів з незначними наслідками (СС1)

  Фото без опису Фото без опису
219

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

  Фото без опису Фото без опису
220

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації самочинно збудованого об”єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

  Фото без опису Фото без опису
221

Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації

  Фото без опису Фото без опису
222

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”)

  Фото без опису Фото без опису
223

Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”)

  Фото без опису Фото без опису
224

Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

  Фото без опису Фото без опису